Nauczanie zdalne

Ogłoszenie: 

Aktualizacja: Od dnia 25.03.2020r. wchodzą w życie nowe przepisy Ministerstwa Edukacji dotyczące obowiązkowego nauczania zdalnego. W związku z tym, wprowadzamy nauczanie zdalne przez platformę moodle. W razie pytań, uczniowie proszeni są o kontakt z wychowawcami lub prowadzącymi zajęcia poprzez e-dziennik.


Materiały dla uczniów zostaną opublikowane na platformie edusacz (http://szkola.edusacz.pl) w folderze naszej szkoły (http://eduser1.edusacz.pl/moodle/course/index.php?categoryid=29).

Materiały te, znajdują się także poniżej. W razie pytań, uczniowie proszeni są o kontakt z wychowawcami lub prowadzącymi zajęcia poprzez e-dziennik.


Poniedziałek 16.03.2020r.
3cT,technologia_robót_konstrukcyjno-budowlanych
3bT,organizowanie_i_kontrolowanie_robót_budowlanych
3aT,organizowanie_i_kontrolowanie_robót_budowlanych
2cT,sieci_gazowe_TUS
2cT,instalacje_wentylacyjne_i_kilmatyzacyjne_TUS
2bT,organizowanie_i_kontrolowanie_robót_budowlanych
2aT,organizowanie_i_kontrolowanie_robót_budowlanych
2aB,podstawy_budownictwa
1bTG,podstawy_budownictwa
1aTP,technologia_robót_zbrojarskich_i_betoniarskich
1abcdTG_gr.1,1aBG_gr.1,1aBP_gr.1,informatyka
1bcTG,matematyka
1abcTP,informatyka
1bTP,matematyka
1,Podstawy_energetyki
1aTP,gr.2_język_angielski
3cT,gr.2_język_angielski
4bT,język_angielski
1aTG,gr.2_język_angielski
3bT,gr.1_język_angielski
1aBG,gr.2_język_angielski
2d,gr.2_język_angielski
3aT,gr.1_język_angielski
1bTG,gr.1_język_angielski
2bT,godzina_wychowawcza
2bT,gr.2_język_angielski
2dT,matematyka
2aT,matematyka
1cTP,matematyka
1aTP,matematyka
3bT,matematyka
3aT,matematyka
1bTP_gr.2,1bTG,j._niemiecki
2at,kompetencje
1aTP_gr.2,1cTP,język_niemiecki
1abcTP,2abcdTB,1aBG,fizyka
2abcdTB,1abcTP,fizyka
1aBP,pp_i_kompetencje
1,podstawy_przedsiębiorczości
1234,religia
1bTP,technologia_robot_zbrojarsko_b
1bTP,technologia_robot_zbrojarsko_b
1cTG,TUiSEO
2cT,TUiSEO_i_SEO
1cTG,TUiSEO
2cT,TUiSEO_i_SEO
1aBPgr.1+2,2bT1,2dT1,3aB,jez_ang
1aTG,2cT,4cT,4dT,matematyka
1pTPgr.3,2aBgr.4,3cT,1aBPgr2+4,2aBgr.2,zajęcia_praktyczne
1,j_niemiecki.docx
1abcTP,1bcdTG,1aBG,2cdT,3bcT,geografia.txt
1aTP,1cTP,1aBP,religia.zip
1cTG,historia.jpg
2dT,historia.jpg
3abcT,kosztorysowanie_rob_konstrukcyjno_budowlanych.rar
3cT,systemy_energetki.zip
3cT,systemy_energetyki.txt
1234,jezyk_polski.zip


Wtorek 17.03.2020r.
4cTgr1,1dTGgr1+2,1cTPgr1,j_angielski.docx
4aT,matmatyka.odt
3cT,matematyka.zip
3cT,matematyka.odt
3bTG,3cTG,geografia.docx
3bT,technologia_robot_kon.zip
3aT.docx
3aBP_technologia_robot_wy.zip
3abcT,religia.rar
3aB,JOZ_1bTP,1bTGgr2,j_ang.zip
2dT,dokumentacja_budow.zip
2cTG,2dTG,geografia.docx
2bT_1cTp_1cTg,WDŻ.pdf
2bT.docx
2bT,matematyka.odt
2aBP_technologia_robot_wy.zip
2abdT,2aB,3bT,zaj_praktyczne.zip
1dT_matematyka.zip
1cTP_technologia_robot_wy.zip
1cTP,2aT,3abcT,4adT,jezyk_polski.zip
1cTG,podstawy_budownictwa.zip
1cTG,podstawy_budownictwa.pdf
1aTP,1cTP,religia.rar
1aTP,1bTP,1cTP,geografia.docx
1aTG,1bTG_technologia_r.zip
1aTG,1bTG,technologia_robót_zbrojarskich_i_betoniarskich.pdf
1abT,2bcdT,3aB,4bcT,j_polski.zip
1aBPgr1+2,2bTgr1,2dTgr1,3aB,j_angielski.docx
1aBP_technologia_robot_wy.zip
1aBP,religia.rar
1aBG_1aBP_2aT,podstawy_budo.zip
1aBG,1bTG,1cTG,1dTG,geografia.docx
1aBG,1abcTG,1aBP,1bTP,BHP.zip
1abcT,1aBG,1aBP,2abcdT,EDB.zip


Środa 18.03.2020r.
3bTgr.1_podst_dok_bud,2cTgr.2_podst_koszt.pdf
3aT_trkb,1ct_rys_bud,2aT_2bT_tech_rob_kon_bud.pdf
3aT_technologia_robot.pdf
3aT,trkb_2.pdf
3abcT_podst_konstr_bud,2aT_2bT_podst_konstrukcji-bud.pdf
3abcT,konstrukcje_budowlane.pdf
2dT_podst_bud,2cT_rys_budowlany.pdf
2dT_org_i_kosztorysowanie.pdf
2dT,org_i_koszt_rob_b.pdf
2cT,1cT,rysunek_techniczny_budowlany.pdf
2aT,2bT,konstrukcje_budowlane.pdf
2abT,technologia_robot__b.16.1.pdf
2cT_sieci_ciep_inst_g.pdf
1abcTP,plastyka.docx
1abdTGgr2,1aBPgr2,1aBGgr2_informatyka.zip
1aBP_Fizyka.zip
1aTG,religia.doc
1cTG,SIECI_INSTALACJE_WODOCIĄGOWE.docx
1cTP,TRW.pdf
1cTP_gr2_jezykangielski.pdf
1dTG.pdf
2aB_gr1_jezykangielski.pdf
2aT_DOKUMENTACJA_BUDOWLANA.docx
2aT_gr2_jezykangielski.pdf
2cT,sieci_instalacje_wodociągowe_kanalizacyjne.docx
2dT,TRW.rar
3aB,MUR-TYNK_TECHNOLOGIA_ROBÓT_MURARSKICH.docx
3abcT_jezykangielski.pdf
3aTgr2,POSŁUGIWANIE_SIĘ_DOKUMENTACJA_BUDOWLANĄ.pdf
3bT,DOKUMENTACJA_BUDOWLANA.pdf
3cT,DOKUMENTACJA_BUDOWLANA.pdf
3cT,Organizowanie_kontrolowanie_robót_konstrukcyjno-budowlanych.docx
4acdT_jezykangielski.pdf
ZSB,3aT,organizowanie_i_kontrolowanie_robót_budowlanych.zip
ZSB,3bT,organizowanie_i_kontrolowanie_robót_budowlanych.zip


Czwartek 19.03.2020r.
1abcdTG,1abcTP,1aBP,1aBG,chemia.txt
1abcdTG,1abcTP,biologia.txt
1aBG,technologia_rob_wyk.pdf
1aBG.odt
1aBP,matematyka.txt
1aBP,Rysunek_budowlany.docx
1aTPgr2,1bTPgr2,1cTPgr2_informatyka.docx
1bTP,podstawy_budownictwa.zip
2aB,religia.doc
2aB_matematyka.zip
2aBG_Rysunek_budowlany.rar
2bT_poslugiwanie_sie_dok_budowl.pdf
3aB,JOZ_1bTP,1bTG,j_angielski.zip
3aB,religia.doc
3aB_matematyka.zip
3aBG_Rysunek_budowlany.rar
3bT,1abTP,1bTG,2aB,1aBG,zajecia_praktyczne.txt
3bT_j_niem.zip


Piątek 20.03.2020r.
1aBG_religia.rar
1bTG,1bTP,1cTG,1dT,religia.rar
1bTGgr2,j_angielski.pdf
1bTP,j_angielski.doc
123T,123B,zajęcia_praktyczne.pdf