SUKCES BUDOWLANKI. „SREBRNY MEDAL” w Nowosądeckiej Lidze Debatanckiej.

Kategoria: 

24 maja w sądeckim Ratuszu odbył się Finał Sądeckiej Ligi Debatanckiej, w którym drużyna naszej Szkoły spotkała się z drużyną z „ Ekonoma”.

Ekipy ZSB i ZSE, aby dostać się do finałowych rozgrywek, przez cały bieżący rok szkolny musiały pokonać wielu przeciwników.  Teza ostatniej Debaty brzmiała : „ Humaniści - potrzebni, czy zbędni we współczesnym świecie?” Nasi reprezentanci wylosowali stronę opozycji, w związku z czym przypadła im w udziale rola przedstawienia argumentów uzasadniających fakt, że humaniści we współczesnym świecie są niepotrzebni.

Debatę otworzył zastępca prezydenta Nowego Sącza Wojciech Piech. Wśród gości debaty znaleźli się dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Nowego Sącza Józef Klimek, dyrektorzy, nauczyciele
i uczniowie sądeckich szkół, nie tylko tych, które zmierzyły się w „pojedynku”.

Przedstawiciele ZSB ze swadą i talentem wygłosili swoje wystąpienia, rzeczowo odpowiadali na pytania przeciwników, a Bogdan Olszewski po mistrzowsku podsumował dyskusję.  Wystąpienia naszych kolegów spotkały się z żywą reakcją publiczności. Nie udało im się jednak przekonać do wygłaszanych racji, złożonego z humanistów, jury. Palma pierwszeństwa  przypadła w udziale uczniom z Zespołu Szkół Ekonomicznych, a my zajęliśmy zaszczytne drugie miejsce.

Serdecznie gratulujemy naszym przedstawicielom: Edycie Dobroszek, Łukaszowi Mordarskiemu, Karolowi Pyzikowi i Bogdanowi Olszewskiemu.

Galeria: