Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych do egzaminu maturalnego

Ogłoszenie: 
  1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi)***. Rysunki - jeżeli trzeba je wykonać - zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
  2. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:

Przedmiot

Przybory i materiały pomocnicze

Obowiązkowo / fakultatywnie

Zapewnia*

biologia

linijka

kalkulator prosty**

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i^ fizyki

fakultatywnie

obowiązkowo

obowiązkowo

zdający lub szkoła zdający lub szkoła

szkoła

chemia

linijka

kalkulator prosty**

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i^ fizyki

fakultatywnie

obowiązkowo

obowiązkowo

zdający lub szkoła zdający lub szkoła

szkoła

fizyka

linijka

kalkulator prosty**

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i^ fizyki

fakultatywnie

obowiązkowo

obowiązkowo

zdający lub szkoła zdający lub szkoła

szkoła

geografia

linijka

kalkulator prosty** lupa

obowiązkowo

obowiązkowo

fakultatywnie

zdający lub szkoła zdający lub szkoła zdający lub szkoła

historia

lupa

fakultatywnie

zdający lub szkoła

historia sztuki

lupa

fakultatywnie

zdający lub szkoła

historia muzyki

odtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami lupa

obowiązkowo

fakultatywnie

zdający lub szkoła zdający lub szkoła

informatyka

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający lub szkoła

język polski

słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny - nie mniej niż 1 na 25 osób

obowiązkowo

szkoła

język białoruski

słownik językowy (jedno- albo dwujęzyczny) - nie mniej niż 1 na 25 osób

obowiązkowo

szkoła

język litewski

słownik językowy (jedno- albo dwujęzyczny) - nie mniej niż 1 na 25 osób

obowiązkowo

szkoła

język ukraiński

słownik językowy (jedno- albo dwujęzyczny) - nie mniej niż 1 na 25 osób

obowiązkowo

szkoła

język kaszubski

słownik ortograficzny języka polskiego, słownik poprawnej polszczyzny, słownik języka kaszubskiego - nie mniej niż 1 na 25 osób

obowiązkowo

szkoła

język łemkowski

słownik ortograficzny języka polskiego, słownik poprawnej polszczyzny, słownik polsko-łemkowski

i łemkowsko-polski - nie mniej niż 1 na 25 osób

obowiązkowo

szkoła

język łaciński i kultura antyczna

słownik łacińsko-polski - dla każdego zdającego; atlas historyczny - nie mniej niż 1 na 25 osób

obowiązkowo

szkoła

matematyka

linijka

cyrkiel

kalkulator prosty**

Wybrane wzory matematyczne

obowiązkowo

obowiązkowo

obowiązkowo

obowiązkowo

zdający lub szkoła zdający lub szkoła zdający lub szkoła szkoła

wiedza

o społeczeństwie

kalkulator prosty**

fakultatywnie

zdający lub szkoła

* Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) informuje zdających, czy dane przybory i materiały pomocnicze zapewnia szkoła, czy każdy zdający przynosi własne.
** Kalkulator prosty - jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków.
*** Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych / ścieralnych.