Szkolne wybory do Młodzieżowej Rady Miasta

Kategoria: 

Szkolne wybory do Młodzieżowej Rady Miasta odbędą się w czwartek 12.12.2019 r.

 

Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza z dn. 28.05.2019r. powołano Młodzieżową Radę Miasta Nowego Sącza.

Celami Młodzieżowej Rady są:

  • reprezentowanie interesów młodzieży
  • działanie na rzecz poszerzania udziału młodzieży w życiu społecznym Miasta
  • inicjowanie działań w zakresie nauki, rozrywki, kultury i sportu
  • promowanie działań prospołecznych

Wybór członków Młodzieżowej Rady:

  1. Radnym może być każdy uczeń szkoły w wieku od 15 do 21 lat.
  2. Za organizację wyborów odpowiedzialne są samorządy uczniowskie w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
  3. W pracach Komisji Wyborczej nie może uczestniczyć osoba kandydująca na członka Młodzieżowej Rady.

Sesje Młodzieżowej Rady: Młodzieżowa rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego.