Konkurs na Logo Młodzieżowej Rady Miasta

Młodzieżowa Rada Miasta ogłasza konkurs na logo, mające postać znaku graficznego, który stanie się oficjalnym elementem identyfikacji graficznej Rady.
Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie wypełnionej karty zgłoszeniowej w terminie do 3 marca 2020 r. Każdy projekt logo musi składać się z nazwy "Młodzieżowa Rada Miasta Nowy Sącz" lub "MRM Nowy Sącz", musi zawierać wersję kolorową i czarno-białą, praca konkursowa może być pracą zespołową - maksymalny skład zespołu to 3 osoby. Projekt ma zostać przesłany drogą mailową w formacie PNG oraz PDF na adres mrm.nowysacz@gmail.com do dn 3 marca 2020 r.