Wyniki i deklaracje dotyczące egzaminu zawodowego - styczeń/luty 2020r.

W związku z ogłoszeniem wyników egzaminów potwierdzających kwalifikcaje w zawodzie informujemy, że do dnia 23.03.2020r. zdający zostana poinformowani o wynikach egzaminu poprzez e-dziennik.

Aby złożyć deklarację umozliwiającą ponowne zdawanie ezgaminu w sesji czerwiec/lipiec 2020r. prosimy o kontakt telefoniczny z Zespołem Szkół Budowlanych. W dniu 23.03.2020r. w budynku szkoły można będzie złożyć deklarację umozliwiającą ponowne zdawanie ezgaminu w sesji czerwiec/lipiec 2020r.