Porządek wejścia do szkoły na egzamin maturalny

Ogłoszenie: 

Ważne informacje!!!

 • Absolwenci przychodzą na wyznaczoną godzinęi ustawiają się w kolejce zachowując 1,5 m odstęp.
 • Ustawiają się w dwóch kolejkach: po jednej i drugiej stronie chodnika przed wejściem głównym.
 • Absolwenci po lewej stroniechodnika wchodzą pojedynczo przez wejście przy kantorku wychowania fizycznego (na co dzień nieczynne)
 • Absolwenci po prawej stroniechodnika wchodząwejściem głównym.
 • Każdy absolwent musi przestrzegać zasad, które zostały przekazane 1 czerwca na stronie internetowej szkoły oraz na platformie Moodle !
 • Nie wolno przychodzić wcześniej niż o wyznaczonej godzinie
 • Po przyjściu niewolno gromadzić się przed budynkiem lecz od razu ustawić się w kolejce!!!

Każdy zobligowany jest przestrzegać wyznaczonych godzin oraz zająć miejsce w kolejce wg poniższego wykazu:

08.06.2020 – egzamin z języka polskiego

Lewa strona chodnika przed wejściem głównym
Wejście przy kantorku wychowania fizycznego  

godz. 8:00

 • Absolwenci z poprzednich lat – 5 osób
 • Absolwenci z roku szkolnego 2019/2020
  • Oddział „A” – 19osób
  • Oddział „B” – nazwiska od litery „B” do „M” – 6 osób

godz. 8:20

 • Absolwenci z roku szkolnego 2019/2020
  • Oddział „B” – nazwiska od litery „K” do „Ż” – 7 osób
  • Oddział „C” – nazwiska od litery „B” do „S” (tylko p. Sarota) – 18 osób

Prawa strona chodnika przed wejściem 

Wejście główne

godz. 8.00

 • Absolwenci
  • Oddział „C” – nazwiska od litery „S” ( z wyjątkiem – P. Sarota) do ”W”-5 osób
  • Oddział „D” - 19 osób

 

09.06.2020 – egzamin z matematyki

Lewa strona chodnika przed wejściem głównym
Wejście przy kantorku wychowania fizycznego

godz. 8:00

 • Absolwenci z poprzednich lat – 10 osób
 • Absolwenci z roku szkolnego 2019/2020
  • Oddział „A” – 19osób

godz. 8:20

 • Absolwenci z roku szkolnego 2019/2020
  • Oddział „B” 13 osób
  • Oddział „C” –nazwiska od litery „B” do litery „P” (tylko p. Pacyna)- 16 osób

Prawa strona chodnika przed wejściem
Wejście główne

godz. 8.00

 • Absolwenci
  • Oddział „C” –nazwiska od litery „P” (tylko p. Patyk) do litery „W” 7 osób
  • Oddział „D”- 19 osób

 

10.06.2020 – egzamin z języka angielskiego

Wejście główne

godz. 8:00

 • Absolwenci z poprzednich lat – 5 osób
 • Absolwenci z roku szkolnego 2019/2020
  • Oddział „A” – 19osób
  • Oddział „B” – nazwiska od litery „B” do „J” 3 osoby

godz. 8:20

 • Absolwenci z roku szkolnego 2019/2020
  • Oddział „B” – nazwiska od litery „K” do „Ż”- 10 osób
  • Oddział „C” – nazwiska od p. Bulanda do litery „M” – 10 osób

Wejście od strony Zakładu Karnego (na co dzień nieczynne)

godz. 8.00

 • Absolwenci z roku szkolnego 2019/2020
  • Oddział „C” –nazwiska od litery „S” do litery „W” – 6 osób
  • Oddział „D”- nazwiska od litery „B” do litery „S” – 17 osób

godz. 8:20

 • Absolwenci z poprzednich lat (tylko p. Witkowski, p. Kantor)
 • Absolwenci z roku szkolnego 2019/2020
  • Oddział „C” –p. Baziak, p. Bochenek, p. Bochniarz, p. Najduch,
   p. Oleksy, p. Pacyna, p. Patyk - 7 osób
  • Oddział „D” – p. Tomasiak, p. Zieliński – 2 osoby