„Wyszyński. Zemsta czy przebaczenie” – widzieliśmy film!

Kategoria: 

Uczniowie starszych klas ZSB udali się 24 września do kina Sokół na projekcję filmu o nowym błogosławionym Kościoła katolickiego – księdzu Stefanie Wyszyńskim. „Wyszyński. Zemsta czy przebaczenie” ukazuje wojenne losy kapłana, jego zaangażowanie w pracę duszpasterską i niepodległościową. Przyszły Prymas Tysiąclecia szukał wtedy odpowiedzi na wiele trudnych pytań nurtujących serce jego i towarzyszy z oddziału AK. Jedna z końcowych scen filmu ukazuje księdza Wyszyńskiego, który odnajduje na łące przyniesioną przez wiatr z płonącej Warszawy nadpaloną biblijną kartkę. Zachowany napis głosi: „będziesz miłował”. Słowa te były odpowiedzią na dylematy czasu wojny i stały się mottem życiowym księdza Wyszyńskiego.

Galeria: