Zasady korzystania z biblioteki szkolnej ZSB w czasie trwania epidemii COVID19

Ogłoszenie: 
  1. Wszystkie osoby przebywające w bibliotece zobowiązane są do noszenia maseczek i rękawiczek.
  2. Do odwołania zawieszone zostaje korzystanie z czytelni i ICIM.
  3. Stanowisko przyjmowania zwrotów znajduje się przy drzwiach. Należy do niego podchodzić pojedynczo.
  4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa czytelnikom po każdorazowym przyjęciu książek nastąpi dezynfekcja blatu.
  5. Oddane książki pozostaną w kwarantannie przez 3 dni w wyznaczonym do tego miejscu.
  6. Książki do biblioteki należy zwrócić do 23 czerwca 2020 roku.
  7. Godziny otwarcia biblioteki:

01.06.2020-05.06.2020 – 8:00-12:00
15.06.2020-19.06.2020 – 11:00-15:00
22.06.2020-23.06.2020 – 8:00-14:00