Kultura bezpieczeństwa - program edukacyjny.

Kategoria: 

W tym roku szkolnym uczniowie ZSB przystąpili do programu edukacyjnego „ Kultura bezpieczeństwa”. Uczestnictwo w programie ma na celu promowanie idei bezpiecznej pracy w ich przyszłym życiu zawodowym, wskazanie zagrożeń występujących w środowisku pracy, a także podniesieniu poziomu wiedzy w zakresie obowiązujących przepisów BHP.

Uczniowie wzięli również udział w szkolnym  konkursie „ Poznaj swoje prawa w pracy” Celem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalności zatrudnienia oraz innej pracy zarobkowej.

Konkurs jest organizowany w szkołach uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Jest formą popularyzacji tego programu oraz sprawdzianem jego efektywności

Minister Edukacji i Nauki objął honorowym patronatem IX edycję konkursu „ Poznaj swoje prawa w pracy” organizowanego w roku szkolnym 2021/2022 przez Państwową Inspekcję Pracy.

W etapie szkolnym konkursu , który odbył się 14 grudnia udział wzięło 122 uczniów z naszej szkoły. Dwóch uczniów którzy uzyskali największą liczbę punktów zostało zgłoszonych do etapu regionalnego a są to:

Igor Dyda z klasy 1aT oraz Kacper Franczyk z klasy 3aT- serdecznie gratulujemy !!!