Egzamin maturalny 2022 – informacje dla absolwentów

Harmonogram egzaminów:

 • język polski podstawowy – 04.05.2022 – godz. 9.00 – sala gimnastyczna
 • matematyka – poziom podstawowy – 05.05.2022 – godz. 9.00 – sala gimnastyczna/ mała sala gimnastyczna
 • język angielski – poziom podstawowy – 06.05.2022 – godz. 9.00 – sala nr 1
 • język angielski – poziom rozszerzony – 09.05.2022 – godz. 9.00 – sala nr 1
 • biologia – poziom rozszerzony – 12.05.2022 – godz. 9.00 - sala nr 4a
 • chemia – poziom rozszerzony – 16.05.2022 – godz. 9.00 – sala nr 4a
 • fizyka – poziom rozszerzony – 19.05.2022 – godz. 9.00 – sala nr 4a

Ważne informacje:

 • Do szkoły należy przyjść  30 min przed egzaminem.
 • Naklejki z kodami każdy zdający otrzyma przy wejściu do sali egzaminacyjnej.
 • Po wejściu do szkoły należy udać się pod salę oraz zapoznać się z listą zdających wywieszoną na drzwiach sali.
 • Na egzamin należy przynieść przybory określone w komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
  (link do komunikatu http://www.oke.krakow.pl/inf/filemgmt/visit.php?lid=7483)
 • Zdający może wnieść na salę tylko przybory określone w komunikacie oraz małą butelkę wody.