Mój szef to Ja !

Kategoria: 

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w projekcie edukacyjnym " Uczelnie Szkołom- o finansach NBP" realizowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

W ramach projektu odbyły się zajęcia on- line oraz stacjonarne w Kampusie UE przeprowadzone przez praktyków biznesowych z  zakresu przedsiębiorczości i kształtowania własnej kariery zawodowej oraz praktycznych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej.

Zajęcia obejmowały 4 obszary tematyczne

·         zajęcia dot. przedsiębiorczości i kształtowania własnej kariery zawodowej,

·         zajęcia dot. kredytów, pożyczek i ubezpieczeń,

·         zajęcia dot. instytucji i podmiotów wpływających na stabilność              

          ekonomiczną i finansową kraju,

·         zajęcia dot. praktycznych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej.

W każdym uczniu pobudzono zdolność logicznego myślenia. Zostali zainspirowani pomysłami na własny startup. Zapoznali się z ofertą instytucji , które wspierają młodych przedsiębiorców oraz dowiedzieli się jak pozyskać fundusze na rozpoczęcie swojego biznesu.

Uczniowie wyrazili zainteresowanie  kolejną edycją projektu

Galeria: