Ślubowanie klas pierwszych w dniu święta Komisji Edukacji Narodowej

Kategoria: 

14 października 2020 roku w dniu święta Komisji Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu odbyło się ślubowanie klas pierwszych, na którym rozbrzmiało uroczyste: „Ślubujemy”!.

W tym roku wyjątkowo ze względu na ograniczenia COVID -19 ślubowanie miało skromny charakter. Tradycji jednak stało się zadość – uczniowie klas I zostali oficjalnie włączeni do społeczności uczniowskiej. Podczas uroczystości przedstawiciele samorządu uczniowskiego wręczyli panu Dyrektorowi kwiaty, gratulując mu otrzymania Nagrody Kuratora Oświaty w Krakowie. Po wprowadzeniu Pocztu Sztandarowego zgromadzeniu odśpiewali hymn narodowy, a następnie pierwszoklasiści złożyli przyrzeczenie. Ślubowali: uczciwie spełniać obowiązki uczniowskie, szanować tradycję szkoły i dbać o jej dobre imię, być koleżeńskim, prawdomównym i wrażliwym na przejawy agresji. Po ceremonii głos zabrał dyrektor ZSB – pan Andrzej Sojka, w którym powitał uczniów w szkolnej rodzinie i życzył im sukcesów w nauce.

Galeria: