Poczet Sztandarowy ZSB

Kategoria: 

  Rok szkolny 2021/2022 był bardzo udany dla Szkolnego Pocztu Sztandarowego. Brał on udział we wszystkich uroczystościach szkolnych ( Rozpoczęcie Roku Szkolnego- Ślubowanie Pierwszych Klas, Pożegnanie  Klas Czwartych, Zakończenie Roku Szkolnego ), miejskich na zaproszenie Komitetu Organizacyjnego Uroczystości Miejskich ( Święto Odzyskania Niepodległości, Obchody 40 rocznicy Wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce, Obchody Święta 3 Maja ), szkolnych ( ZS nr 2- XIV Nowosądecki Marsz Pamięci Sybiraków),pogrzebowych naszych byłych nauczycieli.

Opiekunowie Szkolnego Pocztu Sztandarowego- mgr inż. Anna Szewczyk oraz mgr Arkadiusz Dylowicz uczestniczyli w szkoleniu pocztów sztandarowych ,zorganizowanego przez Urząd miasta Nowego Sącza.

W wrześniu 2021 nastąpiło przekazanie obowiązków związanych z pracami pocztu przez starszych uczniów klas czwartych ( Julia Lichoń, Kinga Ziemnik , Jakub Zieliński- 4aT, Mateusz Królak- 4bT, )młodszym 3 zastępom.

Za  lata poświęconego czasu i wzorowej postawy obywatelskich ,związanej z pracami Szkolnego Pocztu Szkolnego, wielkie podziękowania dla uczniów uczestniczących czynnie w różnych wydarzeniach szkolnych i pozaszkolnych.

Galeria: