Wyzwania edukacji w zakresie przedsiębiorczości podjęte przez naszych uczniów!

Kategoria: 

Ponad 300 osób w tym uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w konferencji „Zostań w Ojczyźnie. Bądź nowoczesnym przedsiębiorcą”, która odbyła się 28 listopada na UE w Krakowie.
Wykłady inauguracyjne wygłosił prof. dr hab. Jan Fazlagić z Katedry Badań Rynku i Usług Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz dr hab. Tomasz Rachwał, prof. UEK z Katedry Handlu Zagranicznego oraz Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
W panelu dyskusyjnym „Ja – przedsiębiorczy”, skierowanym do uczniów, naszą szkołę reprezentował Bartłomiej Zygmunt z klasy 4dTg wraz z panią Barbarą Wójcik.
W dyskusji  uczestniczyli przedstawiciele różnych środowisk – władz samorządowych, pracownicy naukowi, przedstawiciele sektora biznesu którzy starali się zainspirować młodych do podejmowania inicjatyw i rozwijania kompetencji przedsiębiorczych pozwalających rozwinąć im umiejętności elastycznego zachowania się na rynku pracy. Celem paneli była również dyskusja na temat przedsiębiorczości technologicznej, działania start-upów, pracy zespołowej i projektowej.
Odbył się również  konkurs wiedzy o przedsiębiorczości, w którym z pośród 160 uczniów biorących udział z województwa małopolskiego wyłonionych zostało 10 laureatów. Otrzymali oni nagrody rzeczowe ufundowane przez Fundację Empiria i Wiedza oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Z naszej szkoły aż troje uczniów znalazło się wśród nagrodzonych. Są to :
Małgosia Bocheńska z klasy 3aTP
Bartłomiej Zygmunt z klasy 4dTG
Piotr Ledniowski z klasy 4cTG
Serdecznie gratulujemy!!!
Dużym zainteresowaniem wśród wszystkich uczestników cieszył się pokaz naukowy przygotowany przez Małopolskie Centrum Nauki COGITEON.

Galeria: