Pracownia murarsko - tynkarska

Kategoria: 

 

 

 

 

 

 

W pracowni murarsko-tynkarskiej zajęcia praktyczne odbywają uczniowie kształcący się w zawodzie murarz - tynkarz (711204) w kwalifikacji:

  • BUD.12: Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

 W ramach kwalifikacji BUD.12 realizowane są zagadnienia z zakresu:

  • wykonywanie zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych,
  • wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych,
  • wykonywanie i naprawa tynków wewnętrznych i zewnętrznych,
  • wykonywanie remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych.

Egzamin zawodowy kwalifikacji BUD.12 odbywa się na terenie naszej szkoły!!!

Galeria: