„BOSCH TERMOTECHNIKA SZKOLI” – IX Edycja

Kategoria: 

„BOSCH TERMOTECHNIKA SZKOLI” – IX Edycja

Bosch Termotechnika Szkoli to prowadzony przez markę Bosch program współpracy ze szkołami  o profilu technicznym, m.in. technik inżynierii sanitarnej oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. W tym roku kolejny raz bierzemy udział w tym przedsięwzięciu.

Celem programu jest:

• poszerzanie wiedzy uczniów w zakresie nowoczesnych systemów grzewczych,

• zapoznanie ich z technologiami wykorzystywanymi w urządzeniach marki Bosch ,

• ułatwienie uczniom startu w zawodzie instalatora urządzeń grzewczych.

Korzyści dla uczniów:

- poszerzenie wiedzy teoretycznej,

- zdobycie umiejętności teoretycznych oraz praktycznych,

- dla najlepszych przewidziano atrakcyjne nagrody.

 

Dotychczas we wszystkich ośmiu edycjach programu wzięło udział łącznie około 2700 uczniów z 37 szkół z całej Polski.

 

Program „Bosch Termotechnika Szkoli” to trzy obszary wiedzy:

- I etap: POMPY CIEPŁA

- II etap: REKUPERACJA

- III etap: TECHNIKA KONDENSACYJNA.

W trakcie IX edycji programu na zakończenie każdego z trzech etapów programu odbędzie się test, w którym uczniowie będą mogli sprawdzić zdobytą wiedzę. Każdy test ma formułę online (test przygotowuje Bosch). Uczniowie podchodzący do testów będą mieli szansę zdobycia atrakcyjnych nagród – elektronarzędzi firmy Bosch.

Nagroda konkursowa (przyznawana w każdej szkole po każdym z testów): elektronarzędzia Bosch otrzymują uczniowie, którzy w teście konkursowym online uzyskają najlepszy wynik oraz najkrótszy czas podczas rozwiązywania testu.

 

Przygotowała: Maria Rzeźniczak Szewczyk i Monika Kornaga