Sądeckie Dni Literatury

Kategoria: 

Uczennice klasy 1bT wysłuchały wykładu „Czym jest literatura kobieca” Matyldy Zatorskiej była prelekcja o kondycji współczesnego pisarstwa kobiet. Dziekujemy za taką możliwość organizatorowi wydarzenia: Sądeckiej Bibliotece Publicznej.

Galeria: