Informacja o wydawaniu świadectw dojrzałości

We wtorek 9 lipca 2024 r. między godziną 9:00 a 12:00 w sekretariacie uczniowskim wydawane będą świadectwa dojrzałości.

Będzie można także od razu wypełnić i złożyć oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym.

Jeśli ktoś nie może odebrać świadectwa samodzielnie, inna osoba może to zrobić w jego/jej imieniu po przedłożeniu upoważnienia.

Terminy matury poprawkowej zostały ogłoszone przez CKE w następujących dniach:
•    poprawkowy egzaminy maturalny - część pisemna: język polski lub języki obce nowożytne lub matematyka: wtorek, 20 sierpnia 2024 r., godzina 9:00; poprawkowy
•    egzamin maturalny - część ustna: język polski lub języki mniejszości narodowych lub języki obce nowożytne: środa, 21 sierpnia 2024 r. o godzinie wyznaczonej w harmonogramie szkoły.