Wykaz przedmiotów kształcenia ogólnego i zawodowego

Ogłoszenie: 

TECHNIK BUDOWNICTWA 311204

dla uczniów rozpoczynających naukę w kl.1 Technikum od roku szkolnego 2017/2018
(reforma kształcenia zawodowego)

Kwalifikacje:

BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych

BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia

 

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

semestr

semestr

semestr

semestr

l.p.

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

I

II

I

II

I

II

I

II

1

Język polski

2

Język angielski

3

Język niemiecki

4

Wiedza o kulturze

 

 

 

 

 

 

5

Historia

 

 

 

 

 

 

6

Wiedza o społeczeństwie

 

 

 

 

 

 

7

Podstawy przedsiębiorczości

 

 

 

 

 

 

8

Geografia

9

Biologia

 

 

 

 

 

 

10

Chemia

 

 

 

 

 

 

11

Fizyka

 

 

 

 

 

 

12

Matematyka

13

Informatyka

 

 

 

 

 

 

14

Wychowanie fizyczne

15

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

 

 

 

 

 

16

Zajęcia z wychowawcą

17

Historia i społeczeństwo – przedmiot  uzupełniający

 

 

18

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

 

 

 

 

 

19

Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów

 

 

 

 

 

 

20

Działalność gospodarcza

 

 

 

 

 

 

 

21

Język obcy zawodowy (angielski)

 

 

 

 

 

 

 

22

Rysunek budowlany

 

 

 

 

23

Podstawy budownictwa

 

 

 

 

24

Technologia robót konstrukcyjno - budowlanych BD.29.

 

 

25

Dokumentacja budowlana

 

 

 

 

26

Podstawy konstrukcji budowlanych BD.30.

 

 

 

 

27

Wykonywanie robót konstrukcyjno-budowlanych BD.29. – zajęcia  praktyczne

 

 

28

Organizowanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych BD.30.

 

 

 

29

Kosztorysowanie robót konstrukcyjno-budowlanych BD.30.

 

 

 

 

 

30

Posługiwanie się dokumentacją budowlaną BD.30.

 

 

 

31

Religia/etyka

32

Wychowanie do życia w rodzinie *

 

 

* przedmiot nieobowiązkowy

Praktyka zawodowa w kl.III w wymiarze 4 tygodni (160 godzin)

Egzamin potwierdzający kwalifikację BD.29. odbywa się pod koniec 2 półrocza  klasy III

Egzamin potwierdzający kwalifikację BD.30. odbywa się pod koniec 1 półrocza klasy IV


TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ 311930

dla uczniów rozpoczynających naukę w kl.1 Technikum od roku szkolnego 2017/2018
(reforma kształcenia zawodowego)

Kwalifikacje:

BD.17. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

BD.18. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia

 

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

semestr

semestr

semestr

semestr

l.p.

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

I

II

I

II

I

II

I

II

1

Język polski

2

Język angielski

3

Język niemiecki

4

Wiedza o kulturze

 

 

 

 

 

 

5

Historia

 

 

 

 

 

 

6

Wiedza o społeczeństwie

 

 

 

 

 

 

7

Podstawy przedsiębiorczości

 

 

 

 

 

 

8

Geografia

9

Biologia

 

 

 

 

 

 

10

Chemia

 

 

 

 

 

 

11

Fizyka

 

 

 

 

 

 

12

Matematyka

13

Informatyka

 

 

 

 

 

 

14

Wychowanie fizyczne

15

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

 

 

 

 

 

16

Zajęcia z wychowawcą

17

Historia i społeczeństwo – przedmiot  uzupełniający

 

 

18

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

 

 

 

 

 

19

Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów

 

 

 

 

 

 

20

Działalność gospodarcza

 

 

 

 

 

 

 

21

Język obcy zawodowy (angielski)

 

 

 

 

 

 

 

22

Rysunek techniczny

 

 

 

 

 

 

23

Technologia montażu urządzeń i  systemów energetyki odnawialnej

 

 

 

24

Systemy energetyki odnawialnej

 

 

 

25

Podstawy kosztorysowania w budownictwie

 

 

 

 

 

 

26

Dokumentacja techniczna w budownictwie

 

 

 

 

 

 

27

Kosztorysowanie w budownictwie

 

 

 

 

 

 

28

Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej BD.17. - zajęcia praktyczne

 

 

 

29

Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej BD.18. - zajęcia praktyczne

 

 

 

30

Religia/etyka

31

Wychowanie do życia w rodzinie *

 

 

* przedmiot nieobowiązkowy

Praktyka zawodowa w kl.III w wymiarze 4 tygodni (160 godzin)

Egzamin potwierdzający kwalifikację BD.17. odbywa się pod koniec 1 półrocza  klasy III

Egzamin potwierdzający kwalifikację BD.18. odbywa się pod koniec 1 półrocza klasy IV


MURARZ-TYNKARZ 711204

dla uczniów rozpoczynających naukę w kl.1 Branżowej Szkoły I Stopnia od roku szkolnego 2017/2018  (reforma kształcenia zawodowego)

Kwalifikacja:

BD.14. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

 

Klasa I

Klasa II

Klasa III

semestr

semestr

semestr

l.p.

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

I

II

I

II

I

II

1

Język polski

2

Język angielski

3

Historia

 

 

4

Wiedza o społeczeństwie

 

 

 

 

5

Podstawy przedsiębiorczości

 

 

 

 

6

Geografia

 

 

 

 

7

Biologia

 

 

 

 

8

Chemia

 

 

 

 

9

Fizyka

 

 

 

 

10

Matematyka

11

Informatyka

 

 

 

 

12

Wychowanie fizyczne

13

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

 

 

 

14

Zajęcia z wychowawcą

15

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

 

 

 

16

Kompetencje społeczne

 

 

 

 

17

Działalność gospodarcza 

 

 

 

 

18

Język obcy zawodowy (angielski)

 

 

 

 

19

Podstawy budownictwa

 

 

20

Rysunek budowlany

21

Technologia robót murarskich i tynkarskich

22

Roboty murarskie i tynkarskie - zajęcia praktyczne

23

Religia/etyka

24

Wychowanie do życia w rodzinie *

25

Doradztwo zawodowe

 

 

* przedmiot nieobowiązkowy

Egzamin potwierdzający kwalifikację BD.14. odbywa się pod koniec 2 półrocza klasy III


MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 712905

dla uczniów rozpoczynających naukę w kl.1 Branżowej Szkoły I Stopnia

od roku szkolnego 2017/2018  (reforma kształcenia zawodowego)

Kwalifikacja:

BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

 

Klasa I

Klasa II

Klasa III

semestr

semestr

semestr

l.p.

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

I

II

I

II

I

II

1

Język polski

2

Język angielski

3

Historia

 

 

4

Wiedza o społeczeństwie

 

 

 

 

5

Podstawy przedsiębiorczości

 

 

 

 

6

Geografia

 

 

 

 

7

Biologia

 

 

 

 

8

Chemia

 

 

 

 

9

Fizyka

 

 

 

 

10

Matematyka

11

Informatyka

 

 

 

 

12

Wychowanie fizyczne

13

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

 

 

 

14

Zajęcia z wychowawcą

15

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

 

 

 

16

Kompetencje społeczne

 

 

 

 

17

Działalność gospodarcza 

 

 

 

 

18

Język obcy zawodowy (angielski)

 

 

 

 

19

Podstawy budownictwa

 

 

20

Rysunek budowlany

21

Technologia robót wykończeniowych

22

Roboty montażowe - zajęcia praktyczne

 

 

23

Roboty malarskie - zajęcia praktyczne

 

 

 

 

24

Roboty tapeciarskie - zajęcia praktyczne

 

 

 

 

25

Roboty posadzkarskie - zajęcia praktyczne

 

 

 

 

26

Roboty okładzinowe - zajęcia praktyczne

 

 

 

 

27

Religia/etyka

28

Wychowanie do życia w rodzinie *

29

Doradztwo zawodowe

 

 

* przedmiot nieobowiązkowy

Egzamin potwierdzający kwalifikację BD.04 odbywa się pod koniec 2 półrocza klasy I