Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość.

Ogłoszenie: 

O projekcie

Celem projektu jest popularyzacja wiedzy ekonomicznej oraz kształtowanie przedsiębiorczej postawy wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Projekt ma również na celu propagowanie innowacyjnych metod nauczania przedsiębiorczości oraz inspirowanie uczniów do poszukiwania innych niż podręcznik form edukacji w zakresie przedsiębiorczości. Zainteresowanie projektem dowodzi jak ważna jest przedsiębiorczość, jako umiejętność i jaka różnorodność działań się z nią wiąże.

Szczegółowe zasady realizacji projektu określa REGULAMIN.

Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych z Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego. Grupę docelową projektu stanowią uczniowie szkół deklarujących udział w projekcie. Projekt nie jest skierowany do szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych.

Kto może przystąpić do VI edycji projektu?

Szkoła może przystąpić do projektu poprzez złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie. DEKLARACJĘ należy złożyć w terminie do 01.12.2017 w biurze Wydziału Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Nowego Sącza (ul. Narutowicza 6, Nowy Sącz). Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie przez ucznia w formie papierowej formularza zgłoszeniowego ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Formularze zgłoszeniowe i zgody na przetwarzanie danych można także składać do mgr Barbary Wójcik (sala nr 10) do 01.12.2017r. (piątek).


 

Rejestracja do platformy CloudA poprzez formularz rejestracyjny Login i hasło dostępu do platformy CloudA, zostanie przesłany po zamknięciu rejestracji na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail uczestnika.

UWAGA!!!

Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy dostarczą w formie papierowej formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zarejestrują swój udział na platformie CloudA (link rejestracyjny wyżej).


PLIKI DO POBRANIA:

Dokumenty projektowe:

Regulamin projektu                     

Deklaracja uczestnictwa szkoły

Formularz zgłoszeniowy

Dokumenty konkursowe:

Regulamin konkursu


Konferencja inaugurująca VI edycję projektu
"Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość"

Konferencja odbędzie się dnia 23 listopada br. (czwartek) o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta Nowego Sącza (sala im. Stanisława Małachowskiego, Ratusz, Rynek 1).

W ramach konferencji organizatorzy przedstawią działania zaplanowane do realizacji od grudnia 2017 roku do maja 2018 roku w ramach VI edycji projektu, w tym tematykę i harmonogram wykładów, modułów ćwiczeniowych oraz warunki planowanego konkursu.

PROGRAM KONFERENCJI

Termin: 23 listopada 2017 r. (czwartek), godz. 12.00
Miejsce: Urząd Miasta Nowego Sącza, sala im. S. Małachowskiego, Ratusz, Rynek 1

12.00 – Oficjalne powitanie gości
12.15 – „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość.” – pięć edycji projektu wspierającego postawy  przedsiębiorcze wśród młodzieży
12.55 – Założenia VI edycji projektu „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość.” – plany na najbliższe sześć miesięcy
13.30 – Zakończenie części prelekcyjnej, dyskusja w kuluarach

Patronat honorowy:

        

Organizatorzy projektu: