Uwaga absolwenci

W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego tj. do 11 lipca 2019 r. absolwent składa pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym, zgodnie z deklaracją ostateczną.

Prawo do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym posiada absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej lub w części pisemnej, pod warunkiem, że:

  • przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony,
    ORAZ
  • przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

załącznik 7a – nowa formuła egzaminu
załącznik 7b – stara formuła egzaminu