Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020

  • TECHNIKUM NR 5 – dla absolwentów gimnazjum

lp.

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo/

Rok wydania

1.

Język polski

D. Chemperek

A. Kalbarczyk

Nowe. Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka.  cz. 1 Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum

WSiP

2.

Język angielski

Marta Rosińska

Lynda Edwards

Password Reset

Macmillan/2019

3.

Język niemiecki

Carla Tkadleckova

Petr Tlusty

Genau 1/2/3/4

Lektorklett/2015/2016

4.

Wiedza o kulturze

 

 

 

5.

Historia

J. Ustrzycki

Ciekawi świata

Operon

6.

Wiedza o społeczeństwie

M. Batorski

Ciekawi świata

Operon

7.

Podstawy przedsiębiorczości

K. Garbacik

M. Żmiejko

Przedsiębiorczość

na czasie

PWN

8.

Geografia

R. Uliszak

K. Wiedermann

Oblicza geografii

Nowa Era

9.

Biologia

 

 

 

10.

Chemia

 

 

 

11.

Fizyka

M. Braun

N. Śliwa

Odkryć fizykę

Nowa Era

12.

Matematyka

M. Kurczab

E. Kurczab

E. Świda

Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 1 Zakres rozszerzony

Oficyna edukacyjna Krzysztof Pazdro. / 2012

15.

Edukacja dla bezpieczeństwa

B. Breitkopf

M. Cieśla

Po prostu EDB

WSiP/2019

16.

Historia i społeczeństwo-

przedmiot uzupełniający

J. Ustrzycki

Historia – zakres podstawowy,podrę podrę dla szkół ponadgimnazjalnych.

Operon

17.

Religia/etyka

pod red. ks. R. Strus, ks.W. Galant

Świadczę o Jezusie w Kościele

Gaudium

18.

Wychowanie do życia

w rodzinie

T. Król

M. Ryś

Wędrując ku dorosłości

Rubikon

  • TECHNIKUM NR 5 – dla absolwentów szkoły podstawowej

lp.

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo/

Rok wydania

1.

Język polski

K. Budna

B. Kapela Bagińska

J. Zaporowicz

Sztuka wyrazu cz. 1 – starożytność – średniowiecze.

Język polski dla liceum i technikum.

Poziom podstawowy i rozszerzony

GWO

2.

Język angielski

Marta Rosińska

Lynda Edwards

Password Reset

Macmillan/2019

3.

Język niemiecki

Daniela Niebisch

Franz Specht

Monika Bovermann

Angela Pude

Schritte International 1

Neu

Hueber Verlag

4.

Plastyka

 

 

 

5.

Historia

M. Ustrzycki

J. Ustrzycki

Starożytność

Operon

6.

Wiedza o społeczeństwie

Z. Smutek

J. Maleska

B. Surmacz

WOS

Operon

7.

Podstawy przedsiębiorczości

T. Rachwał

Z. Makieła

 

Krok w przedsiębiorczość

Nowa Era

8.

Geografia

R. Malarz

M. Więckowski

Oblicza geografii 1

Nowa Era

9.

Biologia

 

 

 

10.

Chemia

 

 

 

11.

Fizyka

M. Braun

W. Śliwa

Odkryć fizykę

Nowa Era

12.

Matematyka

M. Kurczab

E. Kurczab

E. Świda

Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 1 Zakres rozszerzony

Oficyna edukacyjna Krzysztof Pazdro. / 2012

15.

Edukacja dla bezpieczeństwa

B. Breitkopf

M. Cieśla

Po prostu EDB

WSiP/2019

16.

Religia/etyka

pod red.K. Mielnicki, E Kondrak, E. Parszewska

Błogosławieni, którzy naśladują Jezusa

Jedność

17.

Wychowanie do życia

w rodzinie

T. Król

M. Guziak-Nowak

Wędrując ku dorosłości

Rubikon

18.

Doradztwo zawodowe

 

 

 

  • SZKOŁA BRANŻOWA NR 5 – dla absolwentów gimnazjum

lp.

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo/

Rok wydania

1.

Język polski

E. Nowosielska

U. Szydłowska

Zrozumieć świat 1

Nowa Era

2.

Język angielski

M.Umińska, Patricia Reilly, T.Siuta,

B. Michałowski 

Focus 1

Second Edition

Pearson Longman/2019

3.

Historia

J. Ustrzycki

Ciekawi świata

Operon

4.

Wiedza o społeczeństwie

M. Batorski

Ciekawi świata

Operon

5.

Podstawy przedsiębiorczości

T. Rachwał

Z. Makieła

 

Krok w przedsiębiorczość

Nowa Era

6.

Geografia

R. Uliszak

K. Wiedermann

Oblicza geografii

Nowa Era

7.

Biologia

 

 

 

8.

Chemia

 

 

 

9.

Fizyka

M. Braun

W. Śliwa

Odkryć fizykę

Nowa Era

10.

Matematyka

K. Wej

W. Babiński

Matematyka. Podręcznik dla zasadniczych szkół zawodowych. Część 1.

Nowa Era/ 2012

13.

Edukacja dla bezpieczeństwa

B. Breitkopf

M. Cieśla

Po prostu EDB

WSiP/2019

14.

Religia/etyka

pod red. ks. R. Strus, ks.W. Galant

Świadczę o Jezusie w Kościele

Gaudium

15.

Wychowanie do życia

w rodzinie

T. Król

M. Ryś

Wędrując ku dorosłości

Rubikon

16.

Doradztwo zawodowe

 

 

 

  • SZKOŁA BRANŻOWA NR 5 – dla absolwentów szkoły podstawowej

lp.

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo/

Rok wydania

1.

Język polski

A. Klimowicz

J. Ginter

To się czyta

Nowa Era

2.

Język angielski

M.Umińska, Patricia Reilly, T.Siuta,

B. Michałowski 

Focus 1

Second Edition

Pearson Longman/2019

3.

Historia

B.Burda, B. Halczak, R. M. Józefiak,

A.  Roszak,

M. Szymczak

Historia

Operon

4.

Wiedza o społeczeństwie

Z. Smutek

J. Maleska

B. Surmacz

WOS

Operon

5.

Podstawy przedsiębiorczości

T. Rachwał

Z. Makieła

Krok w przedsiębiorczość

Nowa Era

6.

Chemia

 

 

 

7.

Fizyka

M. Braun

W. Śliwa

Odkryć fizykę

Nowa Era

8.

Matematyka

K. Wej

W. Babiński

To się liczy! Podręcznik do matematyki dla 1 klasy branżowej szkoły pierwszego stopnia

Nowa Era / 2019

11.

Edukacja dla bezpieczeństwa

B. Breitkopf

M. Cieśla

Po prostu EDB

WSiP/2019

12.

Religia/etyka

pod red.K. Mielnicki, E Kondrak, E. Parszewska

Błogosławieni, którzy naśladują Jezusa

Jedność

13.

Wychowanie do życia

w rodzinie

T. Król

M. Guziak-Nowak

Wędrując ku dorosłości

Rubikon

14.

Doradztwo zawodowe