PLAN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH 
OD DNIA 13 luty 2023 ROKU
Lp Imię i nazwisko Lekcja   Poniedziałek Godz/Sala Wtorek Godz/Sala Środa Godz/Sala Czwartek Godz/Sala Piątek Godz/sala
  Jakub Bodziony  1 7:00- 9:00 1bB/2 4 7:00- 9:00 1aT/3 4 7:00- 9:35 2aT/1 5     7:00- 9:00 1dT/2 4
  2 1bB/2 W 1aT/3 E 2aT/1 E   1dT/2 W
  3 9:20-11:00 1bB/2   9:20-11:00 1aT/3   10:00-12:00 2aT/1     9:20-11:00 1dT/2  
  4 1bB/2   1aT/3   2aT/1     1dT/2  
  5 11:00- 13:00 3aT/2 5 11:00- 13:00 1bB/2 4 2aT/1          
  6 3aT/2 W 1bB/2 W              
  7 13:25 - 16:00 3aT/2   13:20- 15:00 1bB/2                
  8 3aT/2   1bB/2                
  9 3aT/2                    
Lp Imię i nazwisko Lekcja   Poniedziałek Godz/Sala Wtorek Godz/Sala Środa Godz/Sala Czwartek Godz/Sala Piątek Godz/sala
  Andrzej Kachniarz  1     7:00- 9:35 3bT/4 5 7:00- 10:00 2aB/2 6 7:00- 10:00 2aB/2 6 7:00- 9:00 1aB/3 4
  2   3bT/4 W 2aB/2 W 2aB/2 W 1aB/3 W
  3   9:20-11:00 3bT/4   2aB/2   2aB/2   9:20-11:00 1aB/3  
  4   3bT/4   10:25-13:00 2aB/2   10:25-13:00 2aB/2   1aB/3  
  5   3bT/4   2aB/2   2aB/2        
  6         2aB/2   2aB/2        
  7               13:00- 15:00 1aB/3 4      
  8               1aB/3 W      
  9               15:20- 17:00 1aB/3        
  10               1aB/3        
Lp Imię i nazwisko Lekcja   Poniedziałek Godz/Sala Wtorek Godz/Sala Środa Godz/Sala Czwartek Godz/Sala Piątek Godz/sala
  Daniel Kruczek  1 7:00- 10:00 3aB/2 7 7:00- 10:00 3aB/2 6     7:00- 9:00 1aB/1 4 7:00- 9:00 1aB/1 4
  2 3aB/2 K 3aB/2 K   1aB/1 K 1aB/1 K
  3 3aB/2   3aB/2     9:20-11:00 1aB/1   9:20-11:00 1aB/1  
  4 10:30 - 14:00 3aB/2   10:25-13:00 3aB/2     1aB/1   1aB/1  
  5 3aB/2   3aB/2           11:00- 13:00 1bT/2 4
  6 3aB/2   3aB/2           1bT/2 K
  7 3aB/2                 13:20- 15:00 1bT/2  
  8                     1bT/2  
  9                          
Lp   Lekcja   Poniedziałek Godz/Sala Wtorek Godz/Sala   Czwartek Godz/Sala Piątek Godz/sala
  Konstanty Legutko  1 7:00- 10:00 3aB/1 7 7:00- 10:00 3aB/1 6 7:00- 10:00 2aB/1 6 7:00- 10:00 2aB/1 6    
  2 3aB/1 W 3aB/1 W 2aB/1 Z 2aB/1 Z  
  3 3aB/1   3aB/1   2aB/1   2aB/1    
  4 10:30 - 14:00 3aB/1   10:25-13:00 3aB/1   10:25-13:00 2aB/1   10:25-13:00 2aB/1    
  5 3aB/1   3aB/1   2aB/1   2aB/1    
  6 3aB/1   3aB/1   2aB/1   2aB/1    
  7 3aB/1                      
  8                          
  9                          
Lp Lekcja   Poniedziałek Godz/Sala Wtorek Godz/Sala Środa Godz/Sala Czwartek Godz/Sala
  Rafał Miczek  1 7:00- 9:35 3aT/1 5 7:00- 9:35 3bT/1 5 7:00- 9:35 2aT/4 5     7:00- 9:35 3cT/1 5
  2 3aT/1 E 3bT/1 K 2aT/4 K   3cT/1 K
  3 10:00-12:00 3aT/1   10:00-12:00 3bT/1   10:00-12:00 2aT/4     10:00-12:00 3cT/1  
  4 3aT/1   3bT/1   2aT/4     3cT/1  
  5 3aT/1   3bT/1   2aT/4     3cT/1  
  6 12:00- 14:00 3aT/3 5                    
  7 3aT/3 E                    
  8 14:20- 17:00 3aT/3                      
  9 3aT/3                      
    3aT/3                      
Lp Lekcja Poniedziałek Godz/Sala Wtorek Godz/Sala Środa Godz/Sala   Piątek Godz/sala
  Piotr Mordarski  1 7:00- 9:35 3aT/4 5 7:00- 9:35 3bT/2 5     7:00- 9:35 2bT/4 5 7:00- 9:35 3cT/2 5
  2 3aT/4 W 3bT/2 Sz   2bT/4 Sz 3cT/2 W
  3 10:00-12:00 3aT/4   10:00-12:00 3bT/2     10:00-12:00 2bT/4   10:00-12:00 3cT/2  
  4 3aT/4   3bT/2     2bT/4   3cT/2  
  5 3aT/4   3bT/2     2bT/4   3cT/2  
  6       12:00- 14:00 3bT/3 5              
  7       3bT/3 Sz              
  8       14:20- 17:00 3bT/3                
  9       3bT/3                
  10       3bT/3                
Lp Imię i nazwisko Lekcja   Poniedziałek Godz/Sala Wtorek Godz/Sala Środa Godz/Sala Czwartek Godz/Sala Piątek Godz/sala
  Szymon Nalepa  1 7:00- 9:00 1bB/1 4 7:00- 9:00 1bB/1 4     7:00- 9:00 1aB/4 4 7:00- 9:00 1aB/4 4
  2 1bB/1 W 1bB/1 W   1aB/4 W 1aB/4 W
  3 9:20-11:00 1bB/1   9:20-11:00 1bB/1     9:20-11:00 1aB/4   9:20-11:00 1aB/4  
  4 1bB/1   1bB/1     1aB/4   1aB/4  
  5               11:00- 13:00 2bT/2 5 11:00- 13:00 1dT/3 4
  6               2bT/2 M 1dT/3 W
  7               13:25 - 16:00 2bT/2   13:20- 15:00 1dT/3  
  8               2bT/2   1dT/3  
  9               2bT/2      
Lp Imię i nazwisko Lekcja   Poniedziałek Godz/Sala Wtorek Godz/Sala Środa Godz/Sala Czwartek Godz/Sala
  Daniel Orzechowski  1 7:00- 10:00 3aB/4 7 7:00- 9:00 1aT/4 4 7:00- 9:00 2cT/2 4 7:00- 9:35 2bT/3 5  
  2 3aB/4 C 1aT/4 W 2cT/2 C 2bT/3 C  
  3 3aB/4   9:20-11:00 1aT/4   9:20-11:00 2cT/2   10:00-12:00 2bT/3    
  4 10:30 - 14:00 3aB/4   1aT/4   2cT/2   2bT/3    
  5 3aB/4   11:00- 14:00 3aB/4 6       2bT/3    
  6 3aB/4   3aB/4 C              
  7 3aB/4   3aB/4                
  8       14:20-17:00 3aB/4                
  9       3aB/4                
  10       3aB/4                
Lp Imię i nazwisko Lekcja   Poniedziałek Godz/Sala Wtorek Godz/Sala Środa Godz/Sala Czwartek Godz/Sala Piątek Godz/sala
  Dariusz Pękala  1     7:00- 9:00 1aT/2 4 7:00- 9:00 2cT/1 4 7:00- 9:00 1aB/2 4 7:00- 9:00 1aB/2 4
  2   1aT/2 W 2cT/1 W 1aB/2 W 1aB/2 W
  3   9:20-11:00 1aT/2   9:20-11:00 2cT/1   9:20-11:00 1aB/2   9:20-11:00 1aB/2  
  4   1aT/2   2cT/1   1aB/2   1aB/2  
  5               11:00- 13:00 2bT/1 5 11:00- 13:00 1bT/3 4
  6               2bT/1 W 1bT/3 W
  7               13:25 - 16:00 2bT/1   13:20- 15:00 1bT/3  
  8               2bT/1   1bT/3  
  9               2bT/1        
Lp Imię i nazwisko Lekcja   Poniedziałek Godz/Sala Wtorek Godz/Sala Środa Godz/Sala Czwartek Godz/Sala Piątek Godz/sala
  Aleksander Szewczyk  1     7:00- 9:00 1aT/1 4 7:00- 9:00 2cT/3 4 7:00- 10:00 2aB/TIS 7 7:00- 9:00 1bT/4 4
  2   1aT/1 Sz 2cT/3 Sz 2aB/TIS Sz 1bT/4 Sz
  3   9:20-11:00 1aT/1   9:20-11:00 2cT/3   2aB/TIS   9:20-11:00 1bT/4  
  4   1aT/1   2cT/3   10:30 - 14:00 2aB/TIS   1bT/4  
  5         11:00- 13:00 2aB/TIS 5 2aB/TIS        
  6         2aB/TIS Sz 2aB/TIS        
  7         13:25 - 16:00 2aB/TIS   2aB/TIS        
  8         2aB/TIS              
  9         2aB/TIS              
Lp Imię i nazwisko Lekcja   Poniedziałek Godz/Sala Wtorek Godz/Sala Środa Godz/Sala Czwartek Godz/Sala Piątek Godz/sala
  Damian Sromek  1 7:00- 9:00 1bB/3 4 7:00- 9:00 1bB/3 4 7:00- 9:35 2aB/4 5 7:00- 10:00 2aB/4 7    
2 1bB/3 W 1bB/3 W 2aB/4 W 2aB/4 W  
3 9:20-11:00 1bB/3   9:20-11:00 1bB/3   10:00-12:00 2aB/4   2aB/4    
4 1bB/3   1bB/3   2aB/4   10:30 - 14:00 2aB/4    
5             2aB/4   2aB/4    
6             12:00- 14:00 2aT/2 5 2aB/4    
7             2aT/2 W 2aB/4    
8             14:20- 17:00 2aT/2          
9             2aT/2          
10             2aT/2          
Lp Imię i nazwisko Lekcja   Poniedziałek Godz/Sala Wtorek Godz/Sala Środa Godz/Sala Czwartek Godz/Sala Piątek Godz/sala
  Mariusz Zając  1 7:00- 10:00 3aB/3 7 7:00- 10:00 3aB/3 6 7:00- 9:35 2aT/3 5     7:00- 9:00 1bT/1 4
2 3aB/3 W 3aB/3 W 2aT/3 W   1bT/1 W
3 3aB/3   3aB/3   10:00-12:00 2aT/3     9:20-11:00 1bT/1  
4 10:30 - 14:00 3aB/3   10:25-13:00 3aB/3   2aT/3     1bT/1  
5 3aB/3   3aB/3   2aT/3     11:00- 13:00 1dT/1 4
6 3aB/3   3aB/3           1dT/1 W
7 3aB/3                 13:20- 15:00 1dT/1  
8                     1dT/1  
9                          
10                          
          `                          
  W - warsztaty szkolne                 S -samochodówka                              H -harcówka
  E -Erbet                                       R - eRSbet
  Sz -szkoła ZSB                            CK - CKZ
  K - kolejówka                                  
  P - Poradnia                                            M - MPC