PLAN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH 
OD DNIA 25 września 2023 ROKU
Lp Imię i nazwisko Lekcja   Poniedziałek Godz/Sala Wtorek Godz/Sala Środa Godz/Sala Czwartek Godz/Sala Piątek Godz/sala
  Jakub Bodziony  1       7:00- 9:00 1dT/2 4 7:00- 10:00 2bB/2 6 7:00- 9:35 2aT/3 5      
  2         1dT/2 W 2bB/2 SZ 2aT/3 E      
  3       9:20-11:00 1dT/2   2bB/2   10:00-12:00 2aT/3   9:00- 12:00 2dT/3 5
  4       1dT/2   10:25-13:00 2bB/2   2aT/3   2dT/3 W
  5       11:00- 13:00 2bB/2 6 2bB/2   2aT/3   2dT/3  
  6       2bB/2 SZ 2bB/2         12:25- 14:00 2dT/3  
  7       2bB/2               2dT/3  
  8       13:25- 17:00 2bB/2                  
  9       2bB/2                    
  9       2bB/2                    
                SZ- Szkoła ZSB     SZ- Szkoła ZSB     E-Erbet     W - Warsztaty   
Lp Imię i nazwisko Lekcja   Poniedziałek Godz/Sala Wtorek Godz/Sala Środa Godz/Sala Czwartek Godz/Sala Piątek Godz/sala
  Sławomir Ćwik  1       7:00- 10:00 2bB/4 6 7:00- 10:00 2bB/4 6            
  2       2bB/4 W 2bB/4 W            
  3       2bB/4   2bB/4              
  4       10:25-13:00 2bB/4   10:25-13:00 2bB/4              
  5 11:00- 13:00 3aT/1 4 2bB/4   2bB/4   11:00- 13:00 3bT/2 4      
  6 3aT/1 E 2bB/4   2bB/4   3bT/2 MPEC      
  7 13:20- 15:00 3aT/1               13:20- 15:00 3bT/2        
  8 3aT/1               3bT/2        
  9                              
      W - Erbet     W - Warsztaty      W - Warsztaty       MPEC        
Lp Imię i nazwisko Lekcja   Poniedziałek Godz/Sala Wtorek Godz/Sala Środa Godz/Sala Czwartek Godz/Sala Piątek Godz/sala
  Andrzej Kachniarz  1 7:00- 10:00 3aB/2 7       7:00- 10:00 2aB/3 6 7:00- 10:00 2aB/3 6 7:00- 10:00 3aB/2 6
  2 3aB/2 CKZ       2aB/3 CKZ 2aB/3 CKZ 3aB/2 CKZ
  3 3aB/2         2aB/3   2aB/3   3aB/2  
  4 10:30-14:00 3aB/2         10:25-13:00 2aB/3   10:25-13:00 2aB/3   10:25-13:00 3aB/2  
  5 3aB/2         2aB/3   2aB/3   3aB/2  
  6 3aB/2         2aB/3   2aB/3   3aB/2  
  7 3aB/2                      
  8                              
  9                              
  10                          
          CKZ - Zamenhofa 1           CKZ - Zamenhofa 1     CKZ - Zamenhofa 1     CKZ - Zamenhofa 1  
Lp Imię i nazwisko Lekcja   Poniedziałek Godz/Sala Wtorek Godz/Sala Środa Godz/Sala Czwartek Godz/Sala Piątek Godz/sala
  Daniel Kruczek  1 7:00- 9:00 1aB/1 4 7:00- 9:00 1aB/1 4       7:00- 10:00 2aB/1 6      
  2 1aB/1 K 1aB/1 K       2aB/1 K      
  3 9:20-11:00 1aB/1   9:20-11:00 1aB/1         2aB/1      
  4 1aB/1   1aB/1         10:25-13:00 2aB/1   10:00- 12:00 2dT/2 5
  5 11:00- 13:00 1aB/2 4 11:00- 13:00 1aB/2 4 11:00- 14:00 2aB/1 6 2aB/1   2dT/2  
  6 1aB/2 K 1aB/2 K 2aB/1 K 2aB/1   12:20- 15:00 2dT/2  
  7 13:20- 15:00 1aB/2   13:20- 15:00 1aB/2   2aB/1   13:00- 15:00 1bT/4 4 2dT/2  
  8 1aB/2   1aB/2   14:20- 17:00 2aB/1   1bT/4 K 2dT/2  
  9             2aB/1   15:20- 17:00 1bT/4        
      K - ZS 4         2aB/1   1bT/4        
Lp   Lekcja   Poniedziałek Godz/Sala Wtorek Godz/Sala Środa Godz/Sala Czwartek Godz/Sala Piątek Godz/sala
  Konstanty Legutko  1 7:00- 10:00 3aB/1 6 7:00- 9:00 1aB/4 4 7:00- 10:00 2aB/4 6 7:00- 10:00 2aB/4 6 7:00- 10:00 3aB/1 7
  2 3aB/1 W 1aB/4 W 2aB/4 W 2aB/4 W 3aB/1 W
  3 3aB/1   9:20-11:00 1aB/4   2aB/4   2aB/4   3aB/1  
  4 10:25-13:00 3aB/1   1aB/4   10:25-13:00 2aB/4   10:25-13:00 2aB/4   10:30-14:00 3aB/1  
  5 3aB/1         2aB/4   2aB/4   3aB/1  
  6 3aB/1         2aB/4   2aB/4   3aB/1  
  7 13:00- 15:00 1aB/4 4                   3aB/1  
  8 1aB/4 W                        
  9 15:20- 17:00 1aB/4                          
    1aB/4           W - Warsztaty               
Lp Lekcja   Poniedziałek Godz/Sala Wtorek Godz/Sala Środa Godz/Sala Czwartek Godz/Sala Piątek  
  Rafał Miczek  1       7:00- 9:00 2cT/3 4       7:00- 9:00 1bT/2 4 7:00- 9:00 3cT/2 4
  2       2cT/3 E       1bT/2 W 3cT/2 E
  3       9:20-11:00 2cT/3         9:20-11:00 1bT/2   9:20-11:00 3cT/2  
  4       2cT/3         1bT/2   3cT/2  
  5       11:00- 13:00 2cT/4 4 11:00- 13:00 1aT/4 4 11:00- 13:00 2aT/4 5      
  6       2cT/4 E 1aT/4   2aT/4 E      
  7       13:20- 15:00 2cT/4   13:20- 15:00 1aT/4   13:30- 16:00 2aT/4        
  8       2cT/4   1aT/4   2aT/4        
  9               2aT/4        
            E -Erbet      W - Warsztaty      E -Erbet      E -Erbet   
Lp Lekcja   Poniedziałek Godz/Sala Wtorek Godz/Sala Środa Godz/Sala Czwartek Godz/Sala Piątek Godz/sala
  Piotr Mordarski  1 7:00- 9:00 3aT/4 4             7:00- 9:35 1bT/3 4 7:00- 9:00 3cT/3 4
  2 3aT/4 E             1bT/3 SZ 3cT/3 W
  3 9:20-11:00 3aT/4               10:00- 11:00 1bT/3   9:20-11:00 3cT/3  
  4 3aT/4               1bT/3   3cT/3  
  5 11:00- 13:00 2bT/3 5 11:00- 13:00 1dT/4 4       12:00- 14:00 2aT/1 5      
  6 2bT/3 SZ 1dT/4 W     2aT/1 E      
  7 13:30- 16:00 2bT/3   13:20- 15:00 1dT/4         14:20- 16:00 2aT/1        
  8 2bT/3   1dT/4         2aT/1        
  9 2bT/3               2aT/1      
  10   SZ- Szkoła ZSB                 SZ- Szkoła ZSB        
  11   E -Erbet      W - Warsztaty      E -Erbet      E -Erbet      W - Warsztaty   
Lp Imię i nazwisko Lekcja   Poniedziałek Godz/Sala Wtorek Godz/Sala Środa Godz/Sala Czwartek Godz/Sala Piątek Godz/sala
  Szymon Nalepa  1 7:00- 10:00 3aB/TIS 7       7:00- 10:00 2bB/1 6       7:00- 10:00 3aB/TIS 6
  2 3aB/TIS MPEC       2bB/1 W       3aB/TIS MPEC
  3 3aB/TIS         2bB/1         3aB/TIS  
  4 10:30-14:00 3aB/TIS   10:00- 13:00 2bB/1 6 10:25-13:00 2bB/1         10:25-13:00 3aB/TIS  
  5 3aB/TIS   2bB/1 W 2bB/1         3aB/TIS  
  6 3aB/TIS   2bB/1   2bB/1         3aB/TIS  
  7 3aB/TIS   13:30- 16:00 2bB/1                    
  8       2bB/1                    
  9   MPEC   2bB/1     W - Warsztaty            MPEC  
Lp Imię i nazwisko Lekcja   Poniedziałek Godz/Sala Wtorek Godz/Sala Środa Godz/Sala Czwartek Godz/Sala Piątek  
  Daniel Orzechowski  1 7:00- 9:00 1aB/3 4 7:00- 9:00 1aB/3 4 7:00- 9:00 1aT/2 4 7:00- 9:35 3bT/3 5      
  2 1aB/3 CKZ 1aB/3 CKZ 1aT/2 W 3bT/3 CKZ      
  3 9:20-11:00 1aB/3   9:20-11:00 1aB/3   9:20-11:00 1aT/2   10:00-12:00 3bT/3        
  4 1aB/3   1aB/3   1aT/2   3bT/3        
  5 11:00- 13:00 2bT/2 5 11:00- 13:00 1dT/1 4       3bT/3        
  6 2bT/2 CKZ 1dT/1 CKZ                  
  7 13:20- 16:00 2bT/2   13:20- 15:00 1dT/1                    
  8 2bT/2   1dT/1                    
  9 2bT/2                          
  10   CKZ - Zamenhofa 1     CKZ - Zamenhofa 1     W - Warsztaty             
Lp Imię i nazwisko Lekcja   Poniedziałek Godz/Sala Wtorek Godz/Sala Środa Godz/Sala Czwartek Godz/Sala Piątek Godz/sala
  Dariusz Pękala  1       7:00- 9:00 2cT/1 4 7:00- 10:00 2aB/2 7 7:00- 9:00 3bT/1 4 7:00- 9:00 3cT/1 4
  2       2cT/1 E 2aB/2 W 3bT/1 MPEC 3cT/1 E
  3       9:20-11:00 2cT/1   2aB/2   9:20-11:00 3bT/1   9:20-11:00 3cT/1  
  4       2cT/1   10:25-13:00 2aB/2   3bT/1   3cT/1  
  5             2aB/2   11:00- 13:00 2aB/2 5      
  6             2aB/2   2aB/2 W      
  7             2aB/2   13:20- 16:00 2aB/2        
  8                   2aB/2         
  9                   2aB/2        
  10                     W - Warsztaty       
          E -Erbet      W - Warsztaty      MPEC     E -Erbet   
Lp Imię i nazwisko Lekcja   Poniedziałek Godz/Sala Wtorek Godz/Sala Środa Godz/Sala Czwartek Godz/Sala Piątek Godz/sala
  Bogdan Skrzypiec 1 7:00- 9:00 1aB/2 4 7:00- 9:00 1aB/2 4             7:00- 9:35 2dT/2 5
  2 1aB/2   1aB/2               2dT/2  
  3 9:20-11:00 1aB/2   9:20-11:00 1aB/2               2dT/2  
  4 1aB/2   1aB/2               10:00- 12:00 2dT/2  
  5 11:00- 13:00 1aB/4 4 11:00- 13:00 1aB/4 4       11:00- 13:00 1bT/4 4 2dT/2  
  6 1aB/4   1aB/4         1bT/4        
  7 13:20- 15:00 1aB/4   13:20- 15:00 1aB/4         13:20- 15:00 1bT/4        
  8 1aB/4   1aB/4         1bT/4        
                             
Lp Imię i nazwisko Lekcja   Poniedziałek Godz/Sala Wtorek Godz/Sala Środa Godz/Sala Czwartek     Piątek Godz/sala
  Aleksander Szewczyk  1 7:00- 9:35 2bT/4 5 7:00- 9:00 2bB/3 6 7:00- 9:00 2bB/3 6 7:00- 9:35 2aT/2 5      
  2 2bT/4 SZ 2bB/3 SZ 2bB/3 SZ 2aT/2 E      
  3 2bT/4   9:20-11:00 2bB/3   9:20-11:00 2bB/3   2aT/2      
  4 10:00- 12:00 2bT/4   2bB/3   2bB/3   10:00- 12:00 2aT/2        
  5 2bT/4   11:00- 13:00 2bB/3   11:00- 13:00 2bB/3   2aT/2        
  6       2bB/3   2bB/3   12:00- 14:00 3bT/4 5      
  7                   3bT/4 SZ      
  8                   14:20- 17:00 3bT/4        
  9                   3bT/4        
      SZ- Szkoła ZSB     SZ- Szkoła ZSB     SZ- Szkoła ZSB   3bT/4      
                            E -Erbet  SZ- Szkoła ZSB      
Lp Imię i nazwisko Lekcja   Poniedziałek Godz/Sala Wtorek Godz/Sala Środa Godz/Sala Czwartek Godz/Sala Piątek Godz/sala
  Damian Sromek  1 7:00- 9:00 3aT/2 4             7:00- 9:00 1bT/1 4 7:00- 10:00 3aB/4 7
2 3aT/2 E             1bT/1 W 3aB/4 W
3 9:20-11:00 3aT/2               9:20-11:00 1bT/1   3aB/4  
4 3aT/2               1bT/1   10:30-14:00 3aB/4  
5 11:00- 14:00 3aB/4 6 11:00- 13:00 2cT/2 4             3aB/4  
6 3aB/4 W 2cT/2 E             3aB/4  
7 14:30- 17:00 3aB/4   13:20- 15:00 2cT/2               3aB/4  
8 3aB/4   2cT/2                    
9 3aB/4                          
10 3aB/4                          
  W - Warsztaty      E -Erbet                  W - Warsztaty   
Lp Imię i nazwisko Lekcja   Poniedziałek Godz/Sala Wtorek Godz/Sala Środa Godz/Sala Czwartek Godz/Sala Piątek  
  Mariusz Zając  1 7:00- 9:35 2bT/1 5       7:00- 9:00 1aT/1 4       7:00- 9:35 2dT/1 5
2 2bT/1 W       1aT/1 W       2dT/1 W
3 2bT/1         9:20-11:00 1aT/1         2dT/1  
4 10:00- 12:00 2bT/1   10:00- 13:00 1dT/3 4 1aT/1         10:00- 12:00 2dT/1  
5 2bT/1   1dT/3 W 11:00- 13:00 1aT/3 4       2dT/1  
6 12:00- 14:00 3aT/3 4 13:20- 14:00 1dT/3   1aT/3 W            
7 3aT/3 E 1dT/3   13:20- 15:00 1aT/3              
8 14:20- 16:00 3aT/3     1aT/3              
9 3aT/3                      
10   W - Warsztaty      W - Warsztaty      W - Warsztaty            W - Warsztaty