Dyrekcja

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Andrzej Sojka - funkcję Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych pełni od 1 września 2015 roku.

WICEDYREKTOR 

mgr Monika Szczurek - funkcję Z-cy Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych pełni od 4 grudnia 2017 roku.

KIEROWNIK WARSZTATÓW SZKOLNYCH

mgr inż. Henryk Firlej - funkcję Kierownika pełni od 1 września 2000 roku.

Z-CA KIEROWNIKA WARSZTATÓW SZKOLNYCH

mgr inż. Stanisław Majca - funkcję Z-cy Kierownika Warsztatów Szkolnych pełni od 4 września 2017 roku.