Warsztaty szkolne

Podstawowym zadaniem Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Budowlanych  w Nowym Sączu jest kształtowanie w uczniach umiejętności zawodowych oraz rozszerzanie i pogłębianie wiadomości teoretycznych nabytych na lekcjach przedmiotów zawodowych, zgodnych z programem nauczania w danym trybie szkoły.