50-lecie Zespołu Szkół Budowlanych

Dzień 8 kwietnia 2016 r był wielkim wydarzeniem dla ZSB - 50 rocznica istnienia szkoły.

Zgodnie z tradycją uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Bazylice św. Małgorzaty, celebrowana przez ordynariusza tarnowskiego ks. bp Andrzeja Jeża. Wśród licznie zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele władz miasta, Wydziału Oświaty i Kuratorium. Nie brakowało też licznego grona duchownych, emerytowanych nauczycieli, absolwentów i  sponsorów.

Po mszy świętej, uczestnicy spotkania w pochodzie ze sztandarem udali się do Miejskiego Ośrodka Kultury „Sokół”, gdzie miała miejsce uroczysta akademia.

Życzenia jubileuszowe składali: prezydent Ryszard Nowak, przewodnicząca Rady Miasta Bożena Jawor, dyrektor Wydziału Oświaty Józef Klimek, wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk (absolwent „ budowlanki”). W imieniu szkoły głos zabrał dyrektor  Andrzej Sojka.

Na honorowych miejscach zasiedli też przedstawiciele rodziny Remich, gdyż  od 13.03.2009 r. Patronem Szkoły został sądecki architekt i budowniczy Zenon Adam Remi.

Program artystyczny zaprezentowany przez uczniów szkoły przedstawiał historie 50-lecia istnienia placówki.

Następnym punktem jubileuszowego programu była siedziba szkoły ul. Szwedzka 17. Przy filiżance kawy, we wspaniałej atmosferze toczyły się rozmowy nauczycieli z absolwentami i zaproszonymi gośćmi. Z łezką w oku emerytowani nauczyciele wspominali trudne czasy „budowlanki” i jej półwiekową rozbudowę. Uczestnicy spotkania mieli też okazję zwiedzać sale lekcyjne, oglądać ekspozycję prac uczniów upamiętniające 50 lat historii placówki.  

Każdy uczestnik uroczystości otrzymał pamiątkowe suweniry i specjalnie na te okoliczność wydaną gazetkę.

Głównymi sponsorami 50-lecia szkoły byli państwo Koralowie. Pan Józef jest absolwentem „budowlanki”, a matka pani Koralowej Krystyna Legutko uczyła w niej języka polskiego.

Jubileusz szkoły został udokumentowany przez dziennik Gazety Krakowskiej i Sądeczanina.