Zajęcia praktyczne u pracodawców

W ramach zajęć praktycznych uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych w Nowym Sączu odbywają część zajęć w przedsiębiorstwach budowlanych.

Pod opieką i nadzorem nauczycieli zajęć praktycznych zdobywają wiedzę z zakresu swojego kierunku kształcenia, a także mają okazję zapoznać się ze specyfikacją zawodu i rynkiem pracy.

Uczniowie zyskują w ten sposób pierwsze kontakty w branży budowlanej, co w efekcie skutkuje łatwiejszym znalezieniem zatrudnienia po ukończeniu naszej szkoły.