„Poezja łączy narody”

Kategoria: 

8 grudnia 2016 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych odbył się II Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Niemieckiego Obszaru Językowego „Poezja łączy narody”. Do udziału w konkursie zaproszono uczniów sądeckich szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy konkursu zaprezentowali wiersze lub fragmenty prozy niemieckich, austriackich lub szwajcarskich poetów i pisarzy. Jeden z recytowanych utworów przedstawili w języku polskim, natomiast drugi w języku niemieckim. Konkurs organizowany był pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka oraz Instytutu Goethego w Krakowie. 

Naszą szkołę reprezentował Grzegorz Basta z klasy IV c recytując wiersze „Die Lorelei” H. Heinego oraz obszerny fragment „Fausta” W. Goethego. Z pośród 21 uczestników konkursu uczeń Zespołu Szkół Budowlanych otrzymał od jury wyróżnienie i gratulacje za propagowanie języka niemieckiego i literatury niemieckojęzycznej. Do konkursu uczeń został przygotowany pod względem językowym i doboru repertuaru przez mgr Martę Chrząstowską przy współpracy z mgr Urszulą Zbozień. 

Galeria: