„Matematyka okiem historyka”

Kategoria: 

Dnia 6 XII 2016 r. w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu odbył się szkolny konkursu pt. ”Matematyka okiem historyka”. Tegoroczna edycja konkursu poświęcona była postaci Archimedesa - wybitnego greckiego matematyka.

Celem konkursu było:

  • popularyzowanie wiedzy matematycznej i historycznej,
  • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych i historycznych uczniów,
  • rozwijanie wiedzy dotyczącej historii matematyki,
  • stworzenie możliwości sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności, rywalizacji w dziedzinie matematyki i historii,
  • kształcenie umiejętności logicznego myślenia, pomysłowości.       

 

W konkursie wzięło udział 26 uczniów. Konkurs polegał na samodzielnym rozwiązaniu przez uczestników przygotowanych zadań konkursowych. Sprawdzian konkursowy złożony był z zadań zamkniętych i otwartych dotyczących życia i osiągnięć znanego matematyka oraz z kilku zadań matematycznych.

Wyłonienie zwycięzców było dla organizatorów nie lada wyzwaniem. Ostatecznie przyznano miejsce I, II, III i dwa wyróżnienia.

Oficjalne wręczenie nagród przez Dyrektora Szkoły mgr Andrzeja Sojkę odbyło się 15 XII 2016 roku. Do tegorocznych laureatów należą:

I miejsce – Daniel Świerad (1 dT)

II miejsce – Grzegorz Basta (4 cT)

III miejsce – Adrian Najduch (1 cT)

Wyróżnienia -  Bartłomiej Laskosz (4 cT), Michał Patyk (1 cT)

Sponsorami nagród dla uczestników konkursu była Rada Rodziców przy Zespole Szkół Budowlanych.

Laureatom konkursu gratulujemy!

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział!

Organizatorzy:

Katarzyna Popiela

Justyna Marcisz

Galeria: