Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2017

Kategoria: 

Demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego zostały przeprowadzone 11. października br. w budynku Zespołu Szkół Budowlanych oraz na warsztatach  szkolnych przy ul. Jagiellońskiej. Z każdego oddziału został wybrany jeden przedstawiciel, który wyraził wolę angażowania się w życie szkoły. Wybory poprzedzone były kampanią wyborczą oraz konferencją prasową, podczas której kandydaci na przewodniczącego szkoły mogli zaprezentować się przed przedstawicielami klas oraz odpowiedzieć na pytania, które nurtowały uczestników. Po konferencji prasowej uczniowie ZSB mieli jeszcze dwa dni na zapoznanie się z programami wyborczymi kandydujących zamieszczonymi  głównie na plakatach. W przeddzień wyborów, tj. 10.X, ogłoszona została cisza wyborcza. Z korytarzy zniknęły wszystkie plakaty promujące kandydatów.

Nadszedł dzień wyborów…. Komisja wyborcza złożona z trzech przedstawicieli społeczności szkolnej ZSB czuwała nad poprawnym przebiegiem głosowania. Każdy oddział został poproszony o udział w głosowaniu wraz z nauczycielem uczącym. Przed oddaniem głosu należało przedstawić komisji dowód tożsamości oraz złożyć podpis na liście obecności. Tylko po spełnieniu tych warunków uczeń mógł otrzymać kartę do głosowania, a następnie postawić znak „x” przy nazwisku jednego kandydata. Po przeprowadzonym głosowaniu komisyjnie podliczono głosy oraz sporządzono protokół. Przeprowadzenie wyborów w charakterze wyborów parlamentarnych bądź samorządowych miało na celu kształtowanie wśród uczniów ZSB postaw obywatelskich.

W wyniku głosowania wybrano następujący zarząd Samorządu Uczniowskiego:

  • Przewodnicząca Szkoły – Edyta Dobroszek kl. 3aT
  • Zastępca przewodniczącej – Jan Skrzymowski kl. 3eT
  • Sekretarz – Natalia Bodziony kl. 1aT

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy owocnej pracy w Samorządzie Uczniowskim oraz doskonałej współpracy z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym.

Galeria: