"Człowiek jest wielki, nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi"

Kategoria: 

Cała społeczność Zespołu Szkół Budowlanych po raz kolejny wzięła udział w akcji „Szlachetna Paczka”. Jest to ogólnopolska akcja świątecznej pomocy, realizowana od 2001 roku przez Stowarzyszenie WIOSNA. Głównym jej założeniem jest idea przekazywania bezpośredniej pomocy, tak aby była ona skuteczna, konkretna i sensowna.

W „Szlachetnej Paczce” prywatni darczyńcy odpowiadają na potrzeby osób najbardziej ubogich ze swojego miasta lub okolicy. O potrzebach tych dowiadują się wolontariusze, którzy sami w swoich społecznościach poszukują rodzin dotkniętych biedą, odwiedzają je i pytają o to, czego im najbardziej brakuje. Około miesiąca przed Bożym Narodzeniem informacje te są umieszczane w anonimowej bazie internetowej, by darczyńca mógł wybrać konkretną rodzinę i przygotować dla niej paczkę na święta.

Wsparcie materialne, ale również nadzieja i wiara w ludzką dobroć trafiają do potrzebujących rodzin. Nam pozostaje radość z tego, że mogliśmy uczestniczyć w tej szlachetnej akcji.

Ogromne podziękowania kierujemy w stronę wszystkich, którzy przyczynili się do zebrania darów w akcji „Szlachetna Paczka”.

 

Galeria: