„Matematyka okiem historyka”

Kategoria: 

Dnia 5 XII 2017 r. w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu odbył się szkolny konkursu pt. ”Matematyka okiem historyka”. Tegoroczna edycja konkursu poświęcona była postaci Blaise’a Pascala – wybitnego francuskiego matematyka.

Celem konkursu było:

 

  • popularyzowanie wiedzy matematycznej i historycznej,
  • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych i historycznych uczniów,
  • rozwijanie wiedzy dotyczącej historii matematyki,
  • stworzenie możliwości sprawdzenia własnego poziomu wiedzy      i umiejętności, rywalizacji w dziedzinie matematyki i historii,
  • kształcenie umiejętności logicznego myślenia, pomysłowości.       

 

W konkursie wzięło udział 27 uczniów. Konkurs polegał na samodzielnym rozwiązaniu przez uczestników przygotowanych zadań konkursowych. Sprawdzian konkursowy złożony był z zadań zamkniętych i otwartych dotyczących życia i osiągnięć znanego matematyka oraz z kilku zadań matematycznych.

Wyłonienie zwycięzców było dla organizatorów nie lada wyzwaniem. Ostatecznie przyznano miejsce I, II, III i cztery wyróżnienia.

Oficjalne wręczenie nagród przez Dyrektora Szkoły mgr Andrzeja Sojkę odbyło się 18 XII 2017 roku. Do tegorocznych laureatów należą:

                             I miejsce – Adrian Najduch (2 cT)

                             II miejsce – Mateusz Krzak (2 cT)

                             III miejsce – Piotr Dąbrowski (1 cT)

 Wyróżnienia - Grzegorz Mróz (3 cT), Daniel Lorek (1 cT), Maciej Białoń (1bT)

Sponsorami nagród dla uczestników konkursu była Rada Rodziców  przy Zespole Szkół Budowlanych.

Laureatom konkursu gratulujemy!

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział!

                                                                              Organizatorzy:

                                                                              Katarzyna Popiela

                                                                              Justyna Marcisz

 

Galeria: