I etap IV edycji programu „JUNKERS SZKOLI”

Kategoria: 

Właśnie zakończył się I etap programu JUNKRERS SZKOLI. Uczniowie o profilu:

  • TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH
  • TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

biorą udział w programie „JUNKERS  SZKOLI” zorganizowanym przez firmę Robert Bosch Sp. z o.o..

Poniżej przedstawiamy wyniki  I konkursu wiedzy dotyczącego TECHNIKI KONDENSACYJNEJ.

Nazwisko

Imię

Test

Skrzymowski

Jan

97,00%

Studziński

Bartłomiej

90,00%

Szot

Piotr

67,00%

Poręba

Krzysztof

57,00%

Lelito

Rafał

33,00%

Hajduk

Dominik

33,00%

Buczowski

Krzysztof

0,00%

Hatlaś

Mateusz

0,00%

Kita

Grzegorz

0,00%

Bielak

Tomasz

0,00%

 

Gratulujemy zwycięzcy: Panu  Janowi Skrzymowskiemu – uczniowi klasy 3eT  o profilu technik urządzeń sanitarnych,  który osiągnął najlepszy wynik procentowy oraz miał najlepszy czas zdawania testu. Średni wynik w szkole to 62,83%. Nagroda (cyfrowy detektor firmy Bosch o wartości 180 zł) został przekazany zwycięzcy.

 

Dziękujemy za uczestnictwo uczniom, którzy podeszli do testu. Jednocześnie prosimy o udział i zaangażowanie w kolejnych etapach programu JUNKRERS  SZKOLI. Kolejny konkurs to test wiedzy dotyczący TECHNIKI SOLARNEJ.

Przygotowała: Maria Rzeźniczak Szewczyk i Dorota Staroń

Galeria: