Szkolenie w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Kategoria: 

W dniu 19.04.2018 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w szkoleniu przeprowadzonym przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników szkolenia z możliwie najszerszą wiedzą z zakresu bezpiecznego prowadzenia prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Szkolenie podzielone zostało na 9 bloków tematycznych, w których omawiane były aspekty prawne i techniczne, zagrożenia związane z pracami wykonywanymi w styczności z azbestem oraz wzorce prawidłowego postępowania.

Po przeprowadzonym szkoleniu uczestnicy napisali test sprawdzający wiedzę w tej dziedzinie.

Dodatkową korzyścią dla uczestników, będzie możliwość uzyskania zaświadczeń uprawniających do nadzoru i prowadzenia prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

 

Galeria: