Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Kategoria: 

W dniu 15 marca 2019 roku przeprowadzone zostały zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas pierwszych i drugich Zespołu Szkół Budowlanych przez STOWARZYSZENIE MALTAŃCZYCY SŁUŻBA MEDYCZNA z Nowego Sącza.

Serdeczne  podziękowania  składamy na ręce księdza Andrzeja Farona komendanta głównego STOWARZYSZENIA MALTAŃCZYCY SŁUŻBA MEDYCZNA za przyczynianie się do kształtowania postaw ratowniczych wśród młodzieży oraz kształtowanie wzorcowych postaw osobowości członków stowarzyszenia i innych ludzi.

W zajęciach praktycznych czynnie wzięli udział wolontariusze ze Stowarzyszenia, w składzie: Filip Wojnarowski, Miłosz Porębski, Daniel Mazurek, Monika Slaz, Weronika Potoniec, Katarzyna Faron, Patrycja Kołodziej, Arkadiusz Rolka oraz Pani Anna Kołodziejczyk, którzy w ramach swojego wolnego czasu pracują całkowicie bezinteresownie jako ratownicy i wolontariusze.

Galeria: