XIV edycja Labiryntu Historii

Kategoria: 

W dniach 21-26 października 2019r., uczniowie naszej szkoły wzięli udział w cyklu wykładów o charakterze edukacyjno-kulturalnym dotyczącym historii Polski i jej sąsiadów: "Złoty wiek – epoka Jagiellonów" w Małopolskim Centrum Kultury "Sokół" w Nowym Sączu. Udział w wykładach pozwolił młodzieży przybliżyć i poszerzyć wiedzę polityczną, kulturalną i obyczajową z czasów Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Nasi uczniowie wysłuchali wykładów:

  • "Sądecczyzna za Jagiellonów" - dr Sławomir Wróblewski
  • "Jak doszło do zawarcia Unii lubelskiej" - prof. dr hab. Marek Ferenc
  • "W renesansowej Polsce dwóch ostatnich Jagiellonów" - wspólna konferencja uczniów, nauczycieli i naukowców
  • "Kobiety na tronie. O żonach Jagiellonów w XVI stuleciu" - dr hab. Agnieszka Januszek – Sieradzka
  • "Terminując władzę. Wychowanie królewskich córek" - Anna Brzezińska
  • "Złoty wiek Polski. Epoka dwóch ostatnich Jagiellonów" - prof. Marcin Starzyński

Opieka nad młodzieżą: Katarzyna Popiela, Magdalena Janur, Mirosława Lupa.

Galeria: