Pożegnanie ABSOLWENTÓW

Kategoria: 

 W piątek 26 kwietnia społeczność  ZSB pożegnała uczniów 5-tych klas.  Akademia odbyła się w sali gimnastycznej – w  obecności absolwentów, dyrekcji szkoły, wychowawców i  nauczycieli.

Uroczystość  rozpoczęła się od części oficjalnej czyli wprowadzenia Szkolnego Pocztu Sztandarowego i odśpiewania hymnu narodowego.

Prowadzący to wydarzenie- Katarzyna Mamala i Igor Kuliński  z  klasy 4cT  - przywitali przybyłych gości, delegacje poszczególnych klas, po czym poprosili o okolicznościowe przemówienie  Dyrektora Szkoły Pana Andrzeja Sojkę, w którym nie brakowało szczerych życzeń dla maturzystów oraz ciepłych słów z historii 5-cio letniego okresu edukacji maturzystów w ZSB.

Po zakończeniu wystąpienia Pana Dyrektora, głos zabrali przedstawiciele klas maturalnych, którzy złożyli na ręce Pana Dyrektora  podziękowania za to, że nauczyliście nas, jak żyć i

wykorzystywać własne zdolności. Jednocześnie przepraszamy za przykrości, których byliśmy przyczyną. Dziękując, życzymy Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu i Wszystkim Pracownikom Szkoły, kolejnych owocnych lat pracy, sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.

Następnie nastąpił czas wręczania symbolicznych nagród książkowych, dyplomów podziękowań oraz  świadectw ukończenia szkoły z wyróżnieniem.

Miłym akcentem było wystąpienie ks. Pawła Urbasia, który podziękował osobom biorącym udział w różnych działaniach w ramach akcji CARITAS i  wręczył symboliczne nagrody.

Na tym zakończyła się oficjalna część akademii .

W  części artystycznej, uczniowie klasy 4cT oraz inni wytypowani z klas młodszych, wygłaszając  krótkie teksty, podziękowali absolwentom za ich pomoc i przyjazne przyjęcie w okresie obecnej edukacji, życząc im równocześnie powodzenia na egzaminach i w dalszym dorosłym życiu.

Końcowym akcentem uroczystości były wspólne zdjęcia absolwentów.

Galeria: