ŚWIĘTO KONSTYTUCJI TRZECIEGO MAJA

Kategoria: 

 W piątkowy poranek 3 maja, Szkolny Poczet Sztandarowy ZSB  brał udział w uroczystościach upamiętnienia 233 rocznicy uchwalenia jednej z pierwszych konstytucji na świecie (1791 rok).

Pierwszym akcentem uroczystości była msza św. w intencji Ojczyzny w Bazylice św. Małgorzaty, którą celebrował ks. dr Jerzy Jurkiewicz, prepozyt Kapituły Kolegiackiej.

Po godzinnej mszy nastąpiło przejście licznych pocztów sztandarowych i mieszkańców miasta na Plac 3 Maja, gdzie pod pomnikiem marszałka Stanisława Małachowskiego prezydent miasta Nowego Sącza pan Ludomir Handzel wygłosił okolicznościowe przemówienie a delegacje różnych środowisk społecznych, złożyły symboliczne wiązanki kwiatów. Oprawę muzyczną ze śpiewaniem pieśni patriotycznych zapewnił zespół ,, Sądeczoki’’.

Galeria: