„ Budowlanka górą” w Debacie Oksfordzkiej! Gratulujemy naszym kolegom

Kategoria: 

Dnia 15 czerwca 2016 roku w sądeckim Ratuszu odbyła się kolejna Debata Nowosądecka zorganizowana przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Nowego Sącza. Temat debaty brzmiał: „W Polsce powinny być budowane elektrownie atomowe”. W szranki stanęli uczniowie Zespołu Szkół Nr 4 oraz Zespołu Szkół Budowlanych.

Scenariusz spotkania odpowiadał formule debaty wypracowanej w brytyjskim Parlamencie. Od niemal dwóch wieków Uniwersytet w Oxfordzie, a dokładniej Stowarzyszenie Oxford Union, rywalizuje z uczelnią w Cambrigde. Naprzeciw siebie stają grupy Propozycji i Opozycji złożone
z mówców, którzy definiują tezę debaty i wyjaśniają, jak należy ją rozumieć, formułują stosowne argumenty, zbijają (obalają) te,  wysuwane przez drużynę przeciwną, przemawiają za przyjęciem tezy, utrwalają i uzasadniają prezentowane stanowisko. Celem spotkania jest rozwijanie umiejętności oratorskich, dzielenie się przemyśleniami wynikającymi z postawionej tezy i pogłębianie wiedzy, mniejszy nacisk kładzie się na formułowanie konkretnych wniosków.

Naszym reprezentantom, w drodze losowania , przypadła rola Opozycji, musieli zaprezentować argumenty sprzeciwiające się tezie debaty. Spisali się wspaniale, przekonali do swego stanowiska zdecydowaną większość zgromadzonych gości i odnieśli zasłużone zwycięstwo.  Skład zwycięskiej drużyny: Łukasz Mordarski, Grzegorz Basta, Stanisław Jarosz, Karol Pyzik, Krzysztof Chochliński i Bogdan Olszewski. Po raz kolejny uczniowie naszej Szkoły udowodnili, że są świetni nie tylko w branży budowlanej, ale także w innych dziedzinach. Nad przygotowaniami do debaty czuwały pani Urszula Zbozień i pani Marta Orzeł, swoich uczniów wspierał dyrektor ZSB pan Andrzej Sojka.

Debacie przysłuchiwali się znakomici goście: poseł na Sejm RP pan Arkadiusz Mularczyk, Wiceprezydent Miasta Nowego Sącza Wojciech Piech, Przewodnicząca Rady Miasta Nowego Sącza pani Bożena Jawor, Dyrektor Wydziału Edukacji pan Józef Klimek, dyrektorzy sądeckich szkół
oraz nauczyciele i uczniowie. Pan Arkadiusz Mularczyk i Józef Klimek pogratulowali uczestnikom Debaty dobrego przygotowania i umiejętności oratorskich.

Galeria: