Debata oksfordzka - NOWOSĄDECKA LIGA DEBATANCKA 2016/2017

Kategoria: 

„Język, którego używamy, wpływa na myśli , które myślimy, o wiele silniej, niż myśli, które myślimy, wpływają na język, którego używamy. Jesteśmy zakuci w skamieniałe metafory; werbalne łańcuchy prowadzą nas przez labirynt codziennej rzeczywistości.”  

                                                                                                                                                                                                                   Robert Anton Wilson

 

Prowadzenie debaty metoda oksfordzką rozwija w uczestnikach kulturę dyskutowania, konieczność dostosowania się do reguł a ograniczony czas na wypowiedź zmusza mówców do dobrego przygotowania i konkretnych wypowiedzi. Debata ogniskuje się wokół jednozdaniowego hasła-tezy, np. “Ta izba uważa, że samorząd uczniowski powinien mieć własny budżet”. Jedna strona ma nas przekonać do słuszności tak sformułowanej tezy, druga strona ma ją podważyć i obalić. W tym celu mówcy obu stron zabierają głos na przemian. Zależnie od ustaleń przed rozpoczęciem debaty każdy z nich ma na to pięć do dziesięciu minut. Jako pierwszy występuje mówca broniący tezy. Potem do głosu dochodzi opozycja, następnie zaś przemawia kolejny zwolennik proponowanej “uchwały”. W ten sposób debata toczy się aż do wyczerpania listy chętnych do zabrania głosu lub do momentu przekroczenia limitu czasowego przeznaczonego na dyskusję. Debatę kończy mówca atakujący tezę. Celem debaty oksfordzkiej nie jest też dojście do wielu konkretnych wniosków, a jedynie sama wymiana poglądów.

W roku szkolnym 2016/2017 rusza Nowosądecka Ligia Debatancka z udziałem dziesięciu szkół ponadgimnazjalnych z terenu Nowego Sącza. Wśród uczestników rywalizacji jest także Zespół Szkół Budowlanych. Nasza szkoła znalazła się w grupie C, w której rywalizować będziemy z Zespołem Szkół Elektro – Mechanicznych oraz z Zespołem Szkół Nr 2. Życzymy NASZEJ DRUŻYNIE powodzenia w tej jakże szlachetnej rywalizacji.