Technikum - technik budownictwa

Nr zawodu: 311204
Cykl kształcenia: 5 lat

Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia

Kwalifikacje w zawodzie:
K1
Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich BUD.01.
K2
Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów BUD.14.

Przygotujemy Cię do:

  1. wykonywania robót konstrukcyjno-budowlanych;
  2. koordynowania prac związanych z wykonywaniem określonych robót budowlanych;
  3. organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
  4. organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego;
  5. organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;
  6. sporządzania kosztorysów na roboty budowlane.

W momencie ukończenia szkoły i zdania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie otrzymasz dyplom technika budownictwa.
Po zdaniu matury możesz kontynuować naukę na wyższych uczelniach.

Kariera zawodowa:
Jako wykwalifikowany technik budownictwa możesz znaleźć zatrudnienie np. w urzędzie nadzoru budowlanego. Będziesz tam sprawować kontrolę nad jakością powstających obiektów użyteczności publicznej, dbając o to by wszelkie prace odbywały się w zgodzie z wymaganymi standardami. Możesz także podjąć pracę w biurach projektowych – jako asystent projektanta, w przedsiębiorstwach wytwarzających materiały i elementy budowlane, czy w firmach zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami lub ich wyceną. Dzięki dynamicznemu rozwojowi nowych technologii, narzędzi oraz surowców możesz też prowadzić badania w licznych laboratoriach. Tam, będziesz mógł nie tylko sprawdzać właściwości oraz wytrzymałość wykorzystywanych materiałów budowlanych, ale także je udoskonalać, czy wprowadzać zupełnie nowe.

Uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zapewnia wiele możliwości dalszego rozwoju. Wiedza i doświadczenie jaką posiądziesz w trakcie nauki otwiera drogę na studia. Możesz ukończyć jeden z wiodących kierunków i zostać specjalistą w dziedzinie: drogowej, kolejowej, konstrukcyjno-budowlanej, architektonicznej, wyburzeniowej, instalacji sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych i elektrycznych, telekomunikacyjnej oraz w zakresie instalacji urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych czy kanalizacyjnych.