Technikum - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Nr zawodu: 311930
Cykl kształcenia: 5 lat

Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia

Kwalifikacje w zawodzie :
K1
Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej ELE.10.
K2
Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej ELE.11.

Przygotujemy Cię do:

  1. organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
  2. wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
  3. konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
  4. kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
  5. sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

W momencie ukończenia szkoły i zdania egzaminów potwierdzających  kwalifikacje w zawodzie  otrzymasz dyplom technika urządzeń  i systemów energetyki odnawialnej .
Po zdaniu matury  możesz kontynuować naukę na wyższych uczelniach.

Kariera zawodowa:

Zadania zawodowe technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej związane są z mikro i małymi instalacjami Odnawialnych Źródeł Energii. Może on również montować i obsługiwać większe instalacje we współpracy z innymi zawodami i przedsiębiorstwami. Prace znajdziesz w firmach zajmujących się budową i utrzymywaniem sprawności sieci energetyki odnawialnej, elektrowniach, w przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii, biurach projektowych. Możliwa praca za granicą. Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą.