Technik aranżacji wnętrz

Technikum – technik aranżacji wnętrz

Nr zawodu: 311224
Cykl kształcenia: 5 lat

Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia

Kwalifikacje w zawodzie:
K1  Planowanie i wykonywanie poszczególnych etapów wykończenia wnętrz BUD.34
K2  Wykonywanie aranżacji wnętrz  BUD.35

Przygotujemy Cię do:

  1. planowania oraz projektowania wnętrza i aranżacji przestrzeni;
  2. organizowania, wykonywania oraz nadzorowania zadań zawodowych związanych z projektowaniem i aranżacją wnętrz;
  3. organizowania i planowania prac wykończeniowych oraz montowania systemów suchej zabudowy;
  4. wykonywania wizualizacji i aranżacji wnętrza z wykorzystaniem oprogramowania graficznego 3D;
  5. sporządzania kalkulacji kosztów;
  6. posługiwania się dokumentacją techniczną w pracach aranżacji wnętrz.

W momencie ukończenia szkoły i zdania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie otrzymasz dyplom technika aranżacji  wnętrz.
Po zdaniu matury możesz kontynuować naukę na wyższych uczelniach.

Kariera zawodowa:
Jako wykwalifikowany technik aranżacji możesz  pracować zarówno w biurach specjalizujących się w wizualizacji i aranżacji wnętrz jak i przedsiębiorstwach  branży budowlanej zajmującej się wykańczaniem obiektów budowlanych. Możliwa jest  praca w biurach projektowych oraz w pracowniach aranżacji wnętrz jako projektant, możesz prowadzić własną działalność. Możesz pracować w przedsiębiorstwach budowlanych lub remontowo-wykończeniowych, w firmach meblarskich,  w przedsiębiorstwach wytwarzających materiały i elementy budowlane, w marketach budowlanych w sekcji projektowania. Możliwa jest również praca w biurach zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami lub ich wyceną. Uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zapewnia wiele możliwości dalszego rozwoju. Wiedza i doświadczenie jaką posiądziesz w trakcie nauki otwiera drogę na studia. Możesz ukończyć jeden z wiodących kierunków i zostać specjalistą w dziedzinie: konstrukcyjno-budowlanej, architektonicznej, drogowej , wykończeniowej.