Technik budownictwa z elementami aranżacji wnętrz

Technikum – technik budownictwa z elementami aranżacji wnętrz

Nr zawodu: 311204
Cykl kształcenia: 5 lat

Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia

Kwalifikacje w zawodzie:
K1 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich BUD.01.
K2 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów BUD.14.

Dodatkowa umiejętność: aranżacja wnętrz

Przygotujemy Cię do:

  1. wykonywania robót konstrukcyjno-budowlanych;
  2. koordynowania robót związanych z wykonywaniem określonych prac budowlanych;
  3. organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych;
  4. organizowania robót ogólnobudowlanych związanych z przebudową oraz rozbiórką;
  5. sporządzania kosztorysów  robot budowlanych;
  6. przygotowania dokumentacji przetargowej;
  7. aranżacji wnętrz zgodnie z obecnymi stylami oraz trendami.

W momencie ukończenia szkoły i zdania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie otrzymasz dyplom technika budownictwa.
Po zdaniu matury możesz kontynuować naukę na wyższych uczelniach.

Kariera zawodowa:
Jako wykwalifikowany technik budownictwa  z dodatkową umiejętnością - aranżacja wnętrz,  możesz zarówno znaleźć zatrudnienie w obszarze robót konstrukcyjno budowlanych jak i zająć się  projektowaniem aranżacji wnętrz. Technik budownictwa ma możliwość pracy  np. w urzędzie nadzoru budowlanego. Będziesz tam sprawować kontrolę nad jakością powstających obiektów budowlanych, dbając o to by wszelkie prace odbywały się w zgodzie z wymaganymi normami. Możesz także podjąć pracę w biurach projektowych oraz w pracowniach aranżacji wnętrz – jako asystent projektant, a po zdobyciu uprawnień jako projektant. Możliwa jest również praca firmach zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami lub ich wyceną,   w przedsiębiorstwach wytwarzających materiały i elementy budowlane. Uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zapewnia wiele możliwości dalszego rozwoju. Wiedza i doświadczenie jaką posiądziesz w trakcie nauki otwiera drogę na studia. Możesz ukończyć jeden z wiodących kierunków i zostać specjalistą w dziedzinie: konstrukcyjno-budowlanej, architektonicznej.