Oferta edukacyjna 2019/2020

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA -  kierunki kształcenia:

►MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
Nr zawodu: 712905
Cykl kształcenia: 3 lata

Kwalifikacje w zawodzie:
K1-
Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych - BD.04.

Przygotujemy Cię do:

 • Wykonywania robót posadzkarskich
 • Wykonywania robót tapeciarskich
 • Wykonywania robót okładzinowych
 • Montowania okładzin ściennych i płyt podłogowych
 • Montowania ścianek działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy

W momencie ukończenia szkoły i zdania egzaminów potwierdzających  kwalifikacje w zawodzie  otrzymasz dyplom montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Możesz kontynuować naukę w technikum uzupełniającym lub liceum dla dorosłych.

Kariera zawodowa:
Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach prowadzących kompleksowe usługi  budowlane, remontowo-budowlane lub w firmach rzemieślniczych branży budowlanej. Możliwa praca za granicą. Możesz prowadzić własną działalność remontowo-budowlaną.


►MURARZ - TYNKARZ
Nr zawodu: 711204
Cykl kształcenia: 3 lata

Kwalifikacje w zawodzie:
K1 -
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich - BD.14.

Przygotujemy Cię do :

 • Wykonywania zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych
 • Wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych
 • Wykonywania tynków
 • Wykonywania remontów oraz rozbiórek murowanych konstrukcji budowlanych

W momencie ukończenia szkoły i zdania egzaminów potwierdzających  kwalifikacje w zawodzie  otrzymasz dyplom murarza–tynkarza.
Możesz kontynuować naukę w technikum uzupełniającym lub liceum dla dorosłych.

Kariera zawodowa:
Prace znajdziesz w przedsiębiorstwach budowlanych i rzemieślniczych zakładach remontowo- budowlanych. Możliwa praca za granicą. Możesz prowadzić własną działalność remontowo-budowlaną.


►MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

 

Nr zawodu:  712618
Cykl kształcenia: 3 lata

Kwalifikacje w zawodzie:
K1- Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych - BD.05

Przygotujemy Cię do:

 • Wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz montażem instalacji sanitarnych
 • Wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych
 • Wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • Wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz instalacji sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Możesz kontynuować naukę w technikum uzupełniającym lub liceum dla dorosłych.

Kariera zawodowa:
Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach prowadzących usługi instalacyjno-montażowe, w firmach wykonujących kompleksowe roboty  budowlane  lub w warsztatach rzemieślniczych. Możliwa praca za granicą. Możesz prowadzić własną działalność  wykonując  montaż instalacji sanitarnych, sieci komunalnych oraz urządzeń sanitarnych.


 

TECHNIKUM BUDOWLANE - kierunki kształcenia:

►TECHNIK BUDOWNICTWA
Nr zawodu: 311204
Cykl kształcenia: 4 lata

Kwalifikacje w zawodzie:
K1-
Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych - BD.29.
K2- Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów - BD.30. 

Przygotujemy Cię do:

 • Organizacji i kontroli  robót związanych z zagospodarowaniem terenu  budowy i wykonaniem robót ziemnych
 • Organizacji i kontroli robót budowlanych stanu surowego oraz wykończenia
 • Sporządzania kosztorysów oraz dokumentacji przetargowej

W momencie ukończenia szkoły i zdania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie otrzymasz dyplom technika budownictwa.
Po zdaniu matury możesz kontynuować naukę na wyższych uczelniach.

Kariera zawodowa:
Pracę  znajdziesz  w przedsiębiorstwach budowlanych, biurach projektów, hurtowniach materiałów i maszyn budowlanych. Możliwa praca za granicą. Możesz prowadzić własną działalność remontowo- budowlaną.


►TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
Nr zawodu: 311219
Cykl kształcenia: 4 lata

Kwalifikacje w zawodzie:
K1-  Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych - BD.04.
K2-  Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych - BD.21. 

Przygotujemy Cię do:

 • Wykonywania robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
 • Organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy
 • Montażu, użytkowania i demontażu rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót wykończeniowych
 • Koordynowania prac związanych z wykonywaniem budowlanych robót wykończeniowych
 • Organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych;
 • Sporządzania kosztorysów oraz dokumentacji przetargowej

W momencie ukończenia szkoły i zdania egzaminów potwierdzających  kwalifikacje w zawodzie  otrzymasz dyplom technika robót wykończeniowych w budownictwie.
Po zdaniu matury  możesz kontynuować naukę na wyższych uczelniach.

Kariera zawodowa:
Pracę  znajdziesz  w przedsiębiorstwach budowlanych, firmach remontowych, biurach projektów, hurtowniach materiałów budowlanych. Możliwa praca za granicą. Możesz prowadzić własną działalność remontowo- budowlaną.


►TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ
Nr zawodu:311218 
Cykl kształcenia: 4 lata

Kwalifikacje w  zawodzie:
K1 - Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych - BD.05.
K2 - Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych - BD.22.

Przygotujemy Cię do:

 • Organizowania i wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażu instalacji sanitarnych
 • Organizowania i wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci węzłów ciepłowniczych
 • Organizowania i wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych

W momencie ukończenia szkoły i zdania egzaminów potwierdzających  kwalifikacje w zawodzie  otrzymasz dyplom technika inżynierii sanitarnej.
Po zdaniu matury  możesz kontynuować naukę na wyższych uczelniach.

Kariera zawodowa:
Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach komunalnych, budowlanych, biurach projektów oraz w zakładach rzemieślniczych. Możliwa praca za granicą. Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą.


►TECHNIK URZADZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
Nr zawodu: 311930
Cykl kształcenia: 4 lata

Kwalifikacje w zawodzie :
K1 -
Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - BD.17.
K2 - Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - BD.18. 

Przygotujemy Cię do:

 • Organizacji montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Wykonania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Monitorowania i nadzorowania systemów energetyki odnawialnej

W momencie ukończenia szkoły i zdania egzaminów potwierdzających  kwalifikacje w zawodzie  otrzymasz dyplom technika urządzeń  i systemów energetyki odnawialnej .
Po zdaniu matury  możesz kontynuować naukę na wyższych uczelniach.

Kariera zawodowa:
Prace znajdziesz w firmach zajmujących się budową i utrzymywaniem sprawności sieci energetyki odnawialnej, elektrowniach, w przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii, biurach projektowych. Możliwa praca za granicą. Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą.