Integracyjny Turniej Piłki Nożnej

Kategoria: 

W dniu 24.05.2017 roku  odbył się Integracyjny Turniej Piłki Nożnej na Orliku przy Jezuickim Centrum Edukacji. W turnieju wzięli udział uczniowie naszej szkoły z klas: 2bT,
3aZ, oraz wychowankowie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego imienia Świętej Rodziny. Celem spotkania była integracja młodzieży zdrowej z młodzieżą o różnym stopniu niepełnosprawności, nauka współdziałania, współodpowiedzialności, współzawodnictwa.

Nauczyciele uczący w naszej Szkole zaangażowali się w organizację oraz pomoc
w przeprowadzeniu zawodów. Sędziom głównym turnieju był Pan Dariusz Sobczyk, sędziom pomocniczym Pan Dariusz Pękala. Od strony organizacyjnej nad przebiegiem zawodów czuwali nauczyciele: Jakub Bodziony, Mariusz Zając oraz Bogusław Skrzypiec.

Turniej został rozegrany w duchu zasady „fair play”. Młodzież chętnie angażowała się
w pomoc swoim niepełnosprawnym rówieśnikom. Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze. Zawody odbyły się dzięki uprzejmości gospodarza obiektu sportowego Pana Antoniego Witowskiego oraz anonimowych sponsorów.

Galeria: