II etap V edycji programu „JUNKERS SZKOLI”

Kategoria: 

Uczniowie o profilu:

  • TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH
  • TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

biorą udział w programie „JUNKERS SZKOLI” zorganizowanym przez firmę Robert Bosch Sp. z o.o..

Właśnie zakończył się II etap programu JUNKRERS SZKOLI. Poniżej przedstawiamy wyniki  II konkursu wiedzy dotyczącego TECHNIKI SOLARNEJ.

Nazwisko

Imię

Test

Damian

Zieliński

73%

Dawid

Zarzeka

73%

Krystian

Hajduk

63%

Piotr

Bołoz

63%

Wojciech

Głąb

63%

Szymon

Łatka

63%

Patryk

Bednarek

60%

Karol

Pajor

57%

Michał

Lorczyk

57%

Daniel

Świerad

53%

Marcin

Kirc

37%

Gratulujemy zwycięzcy: Panu  Damianowi Zielińskiemu – uczniowi klasy 3dT o profilu technik urządzeń sanitarnych, który osiągnął najlepszy wynik procentowy oraz miał najlepszy czas zdawania testu. Średni wynik w szkole to 60,18%. Nagroda (DETEKTOR UNIWERSALNY BOSCH O WARTOŚCI 199 PLN) został przekazany zwycięzcy.

Dziękujemy za uczestnictwo uczniom, którzy podeszli do testu. Jednocześnie prosimy o udział i zaangażowanie w kolejnych etapach programu JUNKRERS SZKOLI. Kolejny konkurs to test wiedzy dotyczący POMP CIEPŁA.

Przygotowała: Maria Rzeźniczak Szewczyk i Dorota Staroń