Egzamin zawodowy sesja czerwiec-lipiec 2022 r.

Kategoria: 

Egzamin zawodowy sesja czerwiec-lipiec 2022 r.

 

Rozpoczynamy kolejną sesję egzaminacyjną czerwiec-lipiec 2022 r.

 Przypominamy  o sprawdzeniu terminów egzaminów  w systemie SIOEPKiZ . Harmonogram  egzaminów  znajduje się również w aplikacji Teams  w zakładce EGZAMIN ZAWODOWY oraz na tablicy ogłoszeń koło sekretariatu szkoły.

Ważne informacje:

  • Do szkoły należy przyjść  30 min przed egzaminem.
  • Naklejki z kodami każdy zdający otrzyma przy wejściu do sali egzaminacyjnej.
  • Po wejściu do szkoły należy udać się pod salę oraz zapoznać się z listą zdających wywieszoną na drzwiach Sali.
  • Na część praktyczną egzaminu zawodowego obowiązuje ubranie robocze.
  • Na egzamin należy przynieść przybory określone w komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

dla egzaminu zawodowego formuła 2019 (trzyliterowe)

dla egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie formuła 2017(dwuliterowe)

 

  • Zdający może wnieść na salę tylko przybory określone w komunikacie oraz małą butelkę wody.