Zajęcia wspomagające dla uczniów realizowane w Zespole Szkół Budowlanych

Ogłoszenie: 

Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu realizowane będą zajęcia wspomagające dla uczniów w okresie od 2 września do 22 grudnia 2021 r. Rada Pedagogiczna ZSB podjęła decyzję, że w ramach ww. zajęć będą realizowane następujące przedmioty:

 • Technikum nr 5
  Klasy od I do IV technikum
  - matematyka
  - język angielski
  - język polski
 • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5
  Klasy I i II 
  - matematyka
  Klasy III
  - język angielski

Chętnych uczniów prosimy o zgłaszanie się do nauczycieli przedmiotu lub wychowawcy klasy. Chęć uczestnictwa w zajęciach należy potwierdzić deklaracją podpisaną przez rodziców ucznia. Deklarację uczestnictwa można pobrać ze strony internetowej szkoły.